Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla "uruchomienia instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"

Białe Błota, dnia 12 czerwca 2018 r. 
 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
KOŚ.6220.24.2017
 

 
  
ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: 
  
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota” – teren położony przy Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych BELMA S.A. 
  
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy. 
 
 
 
  
Z up. Wójta 
/-/ Anna Zdunek 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (12 czerwca 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (12 czerwca 2018, 14:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797