Konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku

Wójta Gminy Białe Błota ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenia o konkursach stanowią  załączniki nr 1 i nr 2(do pobrania).

Zarządzenie Wójta nr 6/2019 (343kB) pdf

Załączniki do Zarządzenia Wójta nr 6/2019 (3815kB) pdf

Treść zarządzenia nr 8/2019 (3885kB) pdf(wraz z załącznikami)

wzory umów do Zarządzenia Wójta nr 8.zip (154kB) zip

Informacja dla osób składających podania do Urzędu Gminy Białe Błota (75kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Moroz (28 stycznia 2019)
Opublikował: Marek Jakubowski (31 stycznia 2019, 17:24:37)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (25 lutego 2019, 12:57:28)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 801