Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Białe Błota

Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:


konkurs ofert na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2007 r. dla mieszkańców Gminy Białe Błota.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135).
Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Białe Błota w zakresie:

obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci i młodzieży,
zapobiegania nadwadze i otyłości – zespół metaboliczny,
wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy.
 
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać od dnia 11.06.2007 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota sekretariat 052-323-90-90.
 
Termin składania ofert ustala się do dnia 23.07.2007 roku do godz. 16,00.
 
Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs ofert na programy zdrowotne w zakresie...(wymienić rodzaj)” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa. Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie http://www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej.

kryteria (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Małek (11 czerwca 2007)
Opublikował: Marek Jakubowski (11 czerwca 2007, 15:14:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2988