Wójt Gminy Białe Błota ogłasza konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2011-2012 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ” na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z d

Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:


konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2011-2012 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ” na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)


Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać od dnia 17 marca 2011 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy http:// www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota sekretariat 052-323-90-90.


Termin składania ofert ustala się do dnia 4 kwietnia 2011 roku do godz. 16,00.


Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs ofert na program zdrowotny w zakresie...(wymienić rodzaj)” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa. Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie http:// www. bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.


Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej.

kryteria dla oferentów.odt (17kB) zip

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (16 marca 2011)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 marca 2011, 08:22:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2311