Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie nr SG.0050.25.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 lutego 2017


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” w 2017 r.Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.),


zarządzam, co następuje: § 1.

Zaakceptować wybór ofert dokonany przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gmina Białe Błota do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizatorów programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” w 2017 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr SG 00050.25.2017

Wójta Gminy Białe Błota 

 z dnia 24 lutego 2017 r.
W dniu 23 lutego 2017 r. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr SG.0050.20.2017 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2017 r. dokonała wyboru realizatora programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” w 2017 r.
Realizator programu: 


Centrum Medyczne "Białe Błota"

ul. Szubińska 67

86-005 Białe Błota

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (27 lutego 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (27 lutego 2017, 14:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556