Gospodarka finansowa gminy w 2007 roku

Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy Białe Błota za 2006 rok :

Wykonanie budżetu gminy :   
   - dochody             31 014 373,80 zł
   - wydatki              30 105 451,66 zł
   - nadwyżka           908 922,14 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, według załącznika nr 1.
Udzielone poręczenia i gwarancje – gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, według załącznika nr 2.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, według załącznika nr 3.  
 

                                                                     Wójt Gminy Białe Błota 

                                                               Katarzyna Kirstein-Piotrowska

Załączniki.pdf (29kB) pdfBiałe Błota 2008-05-30


      Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy Białe Błota za 2007 rok :

Wykonanie budżetu gminy :    - dochody        34 853 637,85 zł
   - wydatki         36 178 370,64 zł
   - deficyt             1 324 732,79 zł

Zobowiązania wymagalne  363,61 zł.
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, według załącznika nr 1.
Udzielone poręczenia i gwarancje – gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, według załącznika nr 2.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, według załącznika nr 3.  

                                                                     Wójt Gminy Białe Błota
 
                                                                 Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 
 
Załącznik Nr 1 (38kB) word

Sprawozdanie pierwszy kwartał 2008 (652kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lucyna Krasulak (31 maja 2007)
Opublikował: Marek Jakubowski (31 maja 2007, 15:11:14)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (20 lipca 2017, 12:13:09)
Zmieniono: Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4726