Protokół z XIX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XIX/2008
 
z XIX Nadzwyczajnej Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 15 kwietnia 2008r., w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała od godziny 16:00 do 17:15
Sesję prowadził: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Henryk Sykut
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:

Radni Rady Gminy
Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski
Sekretarz Gminy Anna Rywak
Radca Prawny Edyta Ksobiak
Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
Sołtysi
Mieszkańcy gminy
Zaproszeni goście  
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
Wybór sekretarza obrad.
Podjęcie uchwały: 1.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
      4. Zakończenie obrad XIX sesji V kadencji
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i powitanie oraz stwierdzenie quorum. Otwarcia XIX Sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bartosz Lau wypowiadając słowa cyt. : „Otwieram XIX  Nadzwyczajną sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
Wiceprzewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji  13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, więc radni byli władni podejmować uchwały.
Na sesji nieobecny był Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski oraz Radny Andrzej Kieroński.
 
Ad.2. Wybór sekretarza obrad.
Wiceprzewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Henryka Sykuta.
Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 13 za,  przy 13 obecnych radnych.
 
Ad.3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Wiceprzewodniczący RG zwrócił się do Wójta Gminy o przedstawienie zmian w budżecie na 2008r.
Zastępca Wójta powiedział, że zmiana w budżecie polega na zwiększeniu o 300 000 zł wydatku na inwestycję pn. budowa kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach.  Poinformował także, że na początku kwietnia wszedł wykonawca, w celu wykonania bieżni, parkingu i oświetlenia. Przy pomiarach geodezyjnych okazało się jednak, że płyta boiska jest tak usytuowana, że między najniższym, a najwyższym punktem jest różnica 1,17 m. Taka różnica uniemożliwia budowę bieżni i w związku z tym nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac. Został wezwany fachowiec, który wykonał wiele boisk i wycenił wartość robót na 300 000 zł. Cena obejmuje zerwanie starej płyty, wykonanie nowej płyty, nawodnienia i pielęgnowania tej płyty do czasu osiągnięcia pełnowartościowego boiska. Szacowany czas wykonania tych zadań to 4 miesiące od chwili wejścia na płytę. Dodał także, ze nie można było zastosować innej technologii, gdyż gdyby płyta została wykonana po wykonaniu bieżni to koszt inwestycji byłby o 200 000 zł droższy.
Wiceprzewodniczący RG zapytał się skąd zostaną wzięte środki?
Wójt Gminy wyjaśniła, że  są oszczędności tj. 400 000 zł na środkach niewygasających i one wpłyną do budżetu we wrześniu 2008r.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że powoli staje się zwyczajem, że ktoś inny zawinił, a kto inny ma problem i dodała że czas najwyższy coś z tym zrobić i w związku z powyższym wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie stosowanego postępowania.
Wójt Gminy powiedziała, że ma zamiar zbadać sprawę.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest jeszcze jedna kwestia, jest podpisana umowa z organizatorem mistrzostw i czy to boisko w związku z wymiana murawy będzie spełniało wymogi treningowe.
Wójt Gminy powiedziała , że wykonawca obiecał, że do 15 czerwca będzie można korzystać z murawy i trawa będzie na tyle mocna, że lekkoatleci będą mogli z niej korzystać.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jeżeli nie było kontaktu to prosi o kontakt z organizatorem imprezy, bo jeżeli stadion nie spełni wymogów na mistrzostwa i zawodnicy nie będą mogli zrobić rozruchu to są dwa rozwiązania zrezygnować z  tego boiska i murawy i zmienić tę murawę innym sumptem, mniejszym kosztem albo zrobić najpierw bieżnię, a murawę naprawić we wrześniu
Wójt Gminy powiedziała, że komitetowi został przedstawiony projekt stadionu i został on zaakceptowany, a jeżeli chodzi o murawę to Wójt Gminy powiedziała, że już się na ten temat wypowiadała.
Radny Bartosz Lau zapytał z kim było konsultowane, że lekkoatleci będą mogli ćwiczyć na murawie, czy z wykonawcami?
Zastępca Wójta odpowiedział, że z wykonawcami.
Wójt Gminy dopowiedziała, że Pan Marszałek obiecał 400 000 zł i być może,  będzie można zdjąć te środki.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że pan Marszałek obiecał środki na bieżnię i złożyła wniosek o skontaktowanie się z komitetem organizacyjnym w celu ustalenia, czy stadion będzie spełniał warunki, czy nie.
Wójt Gminy powiedziała, że projekt był już akceptowany.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że sprawa murawy wyszła teraz, a projekt był wcześniej.
Wiceprzewodniczący RG zapytał kto dał gwarancje?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że gwarancje dał wykonawca, fachowiec, który wykonał 250 boisk. Do 15 czerwca 2008r. trawa będzie dwa razy skoszona.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, żeby teraz zrobić bieżnię  i poczekać do września i zrobić murawę własnym sumptem i wtedy nie będzie trzeba się już spieszyć.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że punktem odniesienia jest wykonanie odwodnienia bieżni i płyty boiska i wokół tego korytka będzie bieżnia i na jakiejś wysokości wyjdzie jak to boisko jest źle ukształtowane i będziemy się wstydzić takiego boiska.
Radny Janusz Walczyński  powiedział, że wykonywany był projekt na bieżnie i były robione pomiary geodezyjne i wówczas nie wykryto tych nieprawidłowości.
Zastępca Wójta powiedział, że te nieprawidłowości wyszły podczas pomiarów geodezyjnych wykonawców i dodał, że cyt.: „ myśmy się skoncentrowali nie na szukaniu winnych, na to jest czas późniejszy, ale żeby murawę wykonać właściwie.”
Radny Janusz Walczyński  powiedział, że z tego wniosek, że projektant wtedy nie zrobił pomiarów.
Zastępca Wójta powiedział, że samo się nasuwa.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że teraz cały czas słyszy się o pośpiechu i dodała, że nie chce żeby się okazało za kilka miesięcy że to jest kolejny bubel i w związku z tym powiedziała, że jest za tym, aby płytę boiska zostawić na później.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że boisko własnym sumptem było już robione i dzisiaj trzeba wybrać mniejsze zło i dodał, że skłania się aby wykonać to kompleksowo.
Radny Edmund Łączny powiedział, że czas na szukanie winnych przyjdzie i dodał że są dwa wyjścia albo propozycja Urzędu Gminy albo nie budować w ogóle.
Radny Zbigniew Moroz zwrócił się do Radnego Bronisława Balcerowskiego i powiedział, że on nie zdaje sobie sprawy ile ludzie włożyli pracy w te boisko.
Radna Maria Wolsztyńska  powiedziała, ze według niej to boisko na 90% nie będzie spełniało wymogów i dodała, że nieraz tak jest, że trzeba wymieniać murawę i to się robi w miarę potrzeb.
Radna Wanda Górna  powiedziała, że to boisko robi się nie tylko na mistrzostwa świata i dodała, ze na pewno ta murawa ulegnie dewastacji, ale jeżeli inwestor zobowiązuje się to naprawić to ona nie widzi problemu.
Radny Patryk Thiede  zapytał czy nie można gdzieś tej płyty przenieść?
Wójt Gminy powiedziała, że też się nad tym zastanawiała i uznała, że to jest dobry pomysł, ale są dwa czynniki przeciw tj. czas wycięcia tej trawy około 8 dni, a druga sprawa, żeby położyć te trawę to musi być przygotowane podłoże. Koszt przeniesienia to około 30 000 zł. W związku z powyższym planowane jest zmielenie tej trawy i zasili ona podłoża nowego trawnika. Wójt Gminy dodała, że nawodnienie tego terenu będzie elektroniczne.
Wiceprzewodniczący RG zapytał, czy był nadzór ze strony Urzędu nad budową murawy.
Wójt Gminy powiedziała, że Urząd nie miał na to wpływu. Klub robił murawę we własnym zakresie.
 
Przerwa od 16:50-17:00  
Wiceprzewodniczący RG przedstawił wniosek Radnej Marii Wolsztyńskiej do Wójta Gminy Białe Błota o zbadanie przyczyn powstania nierówności na boisku „ Spójnia” w Białych Błotach i przedstawienie wyników kontroli radnym.
Radni jednomyślnie przyjęli w/w wniosek  
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, przeciw 1, wstrzymało się 1  przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
 
 
4 Zakończenie obrad XIX Sesji V Kadencji.
 
Wiceprzewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady              XIX  Nadzwyczajnej  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 4 strony. 
Protokół spisała:                 Sekretarz obrad:                        Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Henryk Sykut                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Bartosz Lau
 
 
  lista głosowania imiennego (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (6 maja 2008, 10:39:55)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 września 2008, 11:17:12)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1143