V kadencja 2006-2010

V kadencja 2006-2010

[...]

Uchwała Nr XVIII/204/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji

Uchwała Nr XVIII/204/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć [...]

Uchwała Nr XVII / 175 / 2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe [...]

metryczka