Informacje ogólne

Informacje ogólne

Obowiązki mieszkańców dotyczące uiszczania opłat za odpady komunalne

UWAGA MIESZKAŃCY   1. Przypominamy o obowiązku : regularnego uiszczania opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych  w terminie do końca każdego miesiąca w którym była świadczona usługa, składania [...]

Stawki opłat za odpady komunalne w 2019 roku

UWAGA MIESZKAŃCY   1.Stawki opłat za odpady komunalne w 2019 roku pozostają bez zmian; 1)  12,00 zł. za osobę za miesiąc w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 2)  24,00zł. za osobę za miesiąc [...]

Zbiórka odpadów zawierających azbest

Informuję, że w tym roku kalendarzowym odbędzie się druga zbiórka odpadów zawierających azbest , osoby mające na swojej nieruchomości odpady azbestowe prosimy o składanie wniosków. [...]

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum spedycyjnego - obręb Lisi Ogon, gm. białe Błota"

Białe Błota, dnia 7 sierpnia 2018 r.    WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.6.2018       ZAWIADOMIENIE    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miesiacach lipiec - grudzień 2018 w gminie Białe Błota

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MUROWAŃCA     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO informuje, iż w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w rubryce „MIEJSCOWOŚCI/MIESIĄCE”  na drugie półrocze 2018 roku [...]

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku, na terenie gminy Białe Błota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Objazdowa zbiórka odpadów...Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku, na terenie gminy Białe Błota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon [...]

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku, na terenie gminy Białe Błota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

Objazdowa zbiórka odpadów...Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku, na terenie gminy Białe Błota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon [...]

Gospodarka odpadami - azbest

Gmina Białe Błota już od 2005 r. przystąpiła do realizacji programu usuwania odpadów zawierających azbest. W ramach programu organizujemy bezpłatny odbiór odpadów azbestowych, w tym płyt eternitowych, z posesji indywidualnych. [...]

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2017, poz. 722).

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2017, poz. 722). złagadzającego [...]

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony

Informujemy, że w miesiącu październiku 2016 roku, na terenie gminy Białe Błota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów o dopuszczalnej [...]

wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota

wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota [...]

zawiadomienie

  Białe Błota, dnia 09.10.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.64.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Nowy system gospodarki odpadami – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Nowy system gospodarki odpadami – odpowiedzi na najczęstsze pytania Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...]

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla gminy Białe Błota

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata  2012-2015 dla gminy Białe Błota [...]

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 do pobrania: [...]

INFORMACJA

INFORMACJA  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) informuję, że na terenie Gminy Białe Błota zużyty sprzę elektryczny i elektroniczny z [...]

metryczka