Obowiązki mieszkańców dotyczące uiszczania opłat za odpady komunalne

UWAGA MIESZKAŃCY
 
1. Przypominamy o obowiązku :
  • regularnego uiszczania opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych  w terminie do końca każdego miesiąca w którym była świadczona usługa,
  • składania nowych deklaracji  w przypadku zmiany danych mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkałych, urodzenia, zgony, sprzedaż nieruchomości itp.).
 
2. Informacje o stanie konta indywidualnego do opłat za odpady można uzyskać   osobiście w Urzędzie Gminy Białe Błota:
  • ul. Szubińska 7 w Referacie Podatków i Opłat w pokojach Nr 14 i 18,
  • ul. Szubińska 57 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  pokój Nr 10.
 
                                             Kierownik Referatu
                             Gospodarki Przestrzennej i ochrony Środowiska
                                          /-/ Andrzej Wiekierak

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Tomaszewska (22 maja 2019)
Opublikował: Andrzej Pasek (23 maja 2019, 11:35:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 722