Informacja dot. zmiany miejsca posiedzeń Komisji Rady Gminy Białe Błota.

W związku z przeniesieniem Biura Rady Gminy Białe Błota, posiedzenia Komisji Rady Gminy Białe Błota odbędą się w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4A w Białych Błotach. 
 
TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA –maj  2019 r.
 
Komisja Rewizyjna
 
 termin: 
22.05.2019r. o godz. 15.00 
 
tematyka:
1.Kontynuacja kontroli rozpoczętych w poprzednim kwartale.
2. Podsumowanie raportu związanego z wotum zaufania i przygotowanie uchwały dot. tej procedury.
3.Rozpoczęcie procedury nad raportem o stanie gminy związanej z absolutorium na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu.
4. Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
5. Wolne wnioski i pytania.
 
 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
 
  
termin:

27.05.2019r., godz. 15.00 
 
tematyka:
1. Materiały na sesję
2. Sprawy bieżące
 
Komisja Budżetu i Finansów

 
termin:   
23.05.2019r. o godz. 15.00 
 
tematyka:
1. Zapoznanie się ze wstępną informacją dotyczącą zakresów i realizacji zadania inwestycyjnego – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Lipniki – Murowaniec – Łochowo wraz z kładką.
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące.
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
termin:
20.05.2019r. o godz. 13.00 
 
tematyka:
1.Rozbudowa ujęcia wody w Cielu oraz sieci wodociągowej na terenie gminy – plan, możliwości, finansowanie, terminy realizacji.
2. Stan realizacji inwestycji za I kwartał 2019 roku.
3. Stan realizacji drogi ekspresowej S5/S10 na odcinku Białe Błota – Lisi Ogon: zabezpieczenia środowiskowe i bezpieczeństwa w ciągu drogi serwisowej (ekrany, przejścia dla pieszych + skrzyżowania, przesłanki komunikacyjne oraz sygnalizacja świetlna)
4. Materiały na sesję.
5. Wolne wnioski, pytania.
 
Komisja Oświaty i Kultury
 
termin:
23.05.2019r. o godz. 13.00 
 
tematyka:
 
1.  Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania uchwały stypendialnej.
2.  Materiały na sesję.
3.  Sprawy bieżące.
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
 

termin:
 
21.05.2019r., godz. 13.00 w
 
tematyka:
 
1.      Sprawozdanie z pracy zespołu interdyscyplinarnego.
2.      Informacja dotycząca funkcjonowania Białobłockiej Karty Rodziny.
3.      Materiały na sesję.
4.      Sprawy bieżące.
 
Komisja doraźna do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

Termin:
14.05.2019 r. o godz. 15.30 

Tematyka:
1.      Prace nad Statutem.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (10 maja 2019, 12:09:35)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 maja 2019, 11:18:01)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348