TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – czerwiec 2019 r.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – czerwiec  2019 r. 
 
Komisja Rewizyjna 

termin:
19.06.2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 

tematyka:
1.Kontynuacja kontroli rozpoczętych w poprzednim kwartale.
2. Podsumowanie raportu z absolutorium. Wydanie opinii na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Wójta z wykonania budżetu.  Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium.
3. Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4. Wolne wnioski i pytania.
 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji  
  
termin:
18.06.2019r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
tematyka:
1. Materiały na sesję
2. Sprawy bieżące
 
Komisja Budżetu i Finansów
 
termin:    
24.06.2019r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
 tematyka:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za 2018 rok. 
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 

termin:
17.06.2019r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a
 
tematyka:
1.Plan remontowy szkół na terenie gminy w okresie wakacyjnym.
2. Plan i realizacja wypłat odszkodowań przez gminę Białe Błota (ze wskazaniem na odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne )- stan bieżący.
3. Status wniosków o dofinansowanie oświetlenia z ZIT (oraz innych źródeł) oraz dofinansowania na budowę dróg gminnych.
4. Materiały na sesję.
5. Wolne wnioski, pytania.
 
Komisja Oświaty i Kultury
 
termin:
19.06.2019r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
  tematyka: 
1. Plany na wakacje, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Białe Błota.
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 

termin:
18.06.2019r., godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a    

tematyka:
 
1. Wizyta w obiektach sportowych należących do Gminy Białe Błota, sprawdzenie obiektów sportowych pod kątem przygotowania do sezonu  - Komisja wyjazdowa.
2. Sprawozdanie z relacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Materiały na sesję.
4.Sprawy bieżące.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (23 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (23 maja 2019, 12:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444