TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – wrzesień 2020 r.

Komisja Rewizyjna
Termin: 23.09.2020 r., godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
Tematyka: 
1.Kontynuacja kontroli rozpoczętych. 
2.Rozpoczęcie kontroli problemowej dotyczącej zleconych przez Wójta Gminy Białe Błota audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Białe Błota w 
I półroczu 2019 w porównaniu do I półrocza 2020 r. 
3.Sprawy bieżące. 
  
Komisja Budżetu i Finansów
Termin: 24.09.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
Tematyka: 
1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2020 na podstawie sprawozdania opisowego. 
2) Materiały na sesję - omówienie projektów uchwał. 
3) Sprawy bieżące- wolne wnioski. 
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska
Termin: 21.09.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
 
Tematyka: 
1. Bezpieczeństwo na terenie gminy Białe Błota – spotkanie z komendantem komisariatu Policji 
Białe Błota, wysłuchanie sprawozdania oraz planów krótko- i długoterminowych 
2. Materiały na sesję 
3. Wolne wnioski, pytania  
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
Termin: 28.09.2020 r. godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
 
Tematyka: 
1)Finansowe oraz merytoryczne sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCK w Gminie Białe Błota za pierwsze półrocze 2020r. 
2)Sprawozdanie z organizacji wypoczynku letniego na terenie Gminy Białe Błota przez COEiS, GOPS i GCK. 
3)Realizacja usług medycznych na terenie Gminy Białe Błota. 
4)Sprawy bieżące. 
5)Materiały na sesję. 
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Termin:  22.09.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
Tematyka:
1) Sprawy bieżące
2) Materiały na sesje.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (27 sierpnia 2020, 09:36:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282