POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - PAŹDZIERNIK 2011


Posiedzenia Komisji – październik 2011 r.
 
 
Komisja Rewizyjna:

06.10.2011 godz. 14:00 - skarga

20.10.2011 godz. 14:00 - kontrola wydatków UG za 2011r., sprawy bieżące

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska  

24.10.2011 r.  godz. 11:00 - prace nad budżetem gminy na 2012 rok; materiały na sesję; sprawy      bieżące.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

11.10.2011r. godz. 08:00 - analiza wniosków złożonych o dofinansowanie w zakresie oświaty, kultury zdrowia, opieki społecznej i sportu na rok budżetowy 2010/2011; informacja na temat liczby dzieci przyjętych do przedszkola oraz uczęszczających do szkół, a także dane dot. liczby dzieci w wieku żłobkowym;         

25.10.2011r. godz. 08:00 - materiały na sesję; zmiany w uchwale dot. stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Komisja Budżetu i Finansów

11.10.2011r. godz. 15:00 - zapoznanie się z propozycjami mieszkańców i Urzędu Gminy do budżetu na 2012 r.;

26.10.2011r. godz. 15:00 - kształtowanie budżetu na 2012r., materiały na sesję.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (6 października 2011, 08:10:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 października 2011, 13:21:28)
Zmieniono: Komisja Rewizyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 979