POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU MAJU 2012 R.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

28.05.2012, GODZ. 13:00
 • rozpatrzenie wniosków wpływających do Komisji;
 • omówienie spraw dotyczących ochrony środowiska;
 • sprawy bieżące
KOMISJA REWIZYJNA

15.05.2012
 • kontrola w GZEAS

?.05.2012

 • podatki (wpływy i zwolnienia)

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

29.05.2012, godz. 15:00

 • zapoznanie się komisji z wydatkami na  oświetlenie w poszczególnych miejscowościach w V kadencji Rady Gminy jak również w latach 2011 i 2012
 • materiały na sesję
 • sprawy bieżące

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU

08.05.2012, godz. 09:00 (nadzwyczajne posiedzenie komisji)

 • sytuacja w Gminnym Centrum Kultury

14.05.2012, godz. 13:00

 • KOMISJA WYJAZDOWA: rekrutacja dzieci do przedszkola i żłobka;
 • informacja na temat funkcjonowania przedszkoli niepublicznych;

28.05.2012, godz. 13:00

 • ocena realizacji inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury oświatowej i sportowej za rok 2011 i stan na chwilę obecną;
 • zaopiniowanie projektów uchwał na sesję;
metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (9 maja 2012, 11:56:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127