TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU MARCU 2013 roku

Komisja Rewizyjna 

5 .03.2013 
1) kontrola sołectw Trzciniec, Zielonka, Ciele w zakresie wydatkowania środków sołeckich 
2) kontrola sołectw: Łochowo i Łochowice w zakresie wykorzystania strony internetowej; 
3) kontrola GKS Spójnia Białe Błota. 

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:

18 marca 2013 godz. 13:00 
1) sprawy bieżące, 
2) wnioski wpływające do komisji, 
3) propozycje uchwał 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

5 marzec 2013 godz. 14.30
1. sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego (GOPS) 
2. plan finansowy GOPS na 2013r. 
3. plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości przyznanej dotacji 

20 marzec 2013 godz. 15:00
1. materiały na sesję;
2. sprawy bieżące 

Komisja Budżetu i Finansów 

18 marzec 2013 godz. 15:00
1) Sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok; 
2) materiały na sesję. 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (27 lutego 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (28 lutego 2013, 07:49:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (14 marca 2013, 15:46:42)
Zmieniono: zmiana terminów Komisji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065