TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:

26.08.2013
godz. 14:00
1) Wywiązanie się z planów inwestycyjnych za rok ubiegły,
2) Materiały na sesję,
3) Bezpieczeństwo na terenie gminy. Komisja Rewizyjna:

1.08.2013 r
godz. 14:00
1) Dokończenie kontroli wydatkowania środków sołeckich
22.08.2013 r
godz. 14:00
1) Dokończenie kontroli wydatkowania środków sołeckich
 - sporządzenie protokołu
2) Rozpatrzenie skargi Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A.

 

Komisjai Budżetu i Finansów:

27 Sierpień 2013 r.
godz. 15:00
1) Zapoznanie się z wydatkami i przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 (remonty, inwestycje wakacyjne, podstawowe wydatki bieżące), 
2) Materiały na sesję.Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:

27.08.2013 r., 
godz. 10:00 
1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku, 
2) rozpatrzenie wniosku dyrektorów szkół dotyczącego uchwały stypendialnej,
3)  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (11 lipca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (11 lipca 2013, 13:15:38)

Ostatnia zmiana: Natalia Sadłowska (21 sierpnia 2013, 11:16:12)
Zmieniono: termin Komisji Budżetu i Finansów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1199