TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU CZERWCU 2014 R.

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:
02.06.2014 r. godz. 12:00

tematyka
1)absolutorium

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
23 czerwca 2014 r. godz. 13:00

tematyka: 
1)Wnioski wpływające do Komisji,
2)Materiały na sesję,
3)Sprawy bieżące 


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU

termin:
10 czerwca 2014 r. godz. 8:00


tematyka: 
1) Propozycje organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ( szkoły, świetlice, Orliki);
2)wyniki sprawdzianów kompetencji;
3)informacja na temat wykorzystania środków zabezpieczonych na stypendia dla uczniów.

termin:
23 czerwca 2014 r. godz. 8:00

tematyka:
1) Opiniowanie projektów uchwał na sesję; 
2) Sprawy bieżące.

termin:
27 czerwca 2014 r. godz. 13:00

tematyka:
1) Gabinet stomatologiczny w szkole w Białych Błotach.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
23 czerwca 2014 r. godz. 15:00 

tematyka:
1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 r. sporządzonym przez Wójta Gminy Biale Błota; 
2) Materiały na sesję; 
3) Wolne wnioski.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (21 maja 2014, 15:09:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 czerwca 2014, 11:14:57)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 834