TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - LISTOPAD 2015 R

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:
17.11.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1)Prowizorium budżetu na 2016 r.
2) Sprawy bieżące.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
18.11.2015 r. godz. 14:00 

tematyka: 
1) Rolnictwo na terenie gminy
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:

termin:
12.11.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1) Całkowite koszty związane z katastrofą budowlaną w Łochowie;
2) Propozycje dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli.

termin:
19.11.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1)Projekt budżetu na 2016 rok;
2)Materiały na sesję.
3)Wolne wnioski.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
23.11.2015 r. godz. 14:00 

tematyka:
1) Zapoznanie się z projektem budżetu na 2016 rok.
2) Zapoznanie się i omówienie projektów uchwał na sesję.
3) Wolne wnioski.

KOMISJA DORAŹNA ds.  zmian statutów jednostek pomocniczych:

termin:
03.11.2015 r. godz. 11:00 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 października 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (27 października 2015, 11:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484