TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - marzec 2017 r.

Komisja Rewizyjna

termin:
07.03.2017 r. godz. 13:00

tematyka
1. Skargi


termin:
15.03.2017 r. godz. 13:00

tematyka
1. Kontrola delegacji i korzystania z samochodu służbowego za lata 2015 i 2016.
2. Sprawy bieżące. 


Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

termin:
22.03.2017 r. godz. 14:00

tematyka:
1) Plan rozwoju sieci drogowej w gminie Białe Błota.
2)  Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

termin:
16.03.2017 r. godz. 11:00

tematyka
1) Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach i w Warsztatach Terapii Zajęciowej" Dąb" w Białych Błotach.


termin:
23.03.2017 r. godz. 14:00 - Komisja przeniesiona na dzień 27.03.2017 godz. 12:00


tematyka
1) Materiały na sesję;
2) Sprawy bieżące.

termin:
27.03.2017 r. godz. 12:00


tematyka
1)Sytuacja w WTZ;
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.


Komisja Budżetu i Finansów

termin:
27.03.2016 r. godz. 14:00

tematyka:
1) Wstępne zapoznanie się z wykonaniem budżetu za 2016 rok i Wieloletniej prognozy Finansowej.
2) Materiały na sesję - omówienie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.

Komisja Doraźna ds. rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną

termin:

21.03.2017 r. godz.15:00

Komisja Doraźna ds statutów jednostek pomocniczych

termin

21.03.2017 r. godz. 14:00

Komisja Doraźna ds zmiany Statutu Gminy

termin

21.03.2017 r. godz. 13:30

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 lutego 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (24 lutego 2017, 09:02:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 marca 2017, 08:53:17)
Zmieniono: zmiana terminu Komisji Oświaty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366