TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - styczeń 2019 r.


Dnia 9.01.2019r. o godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach,  odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.  Tematem posiedzenia będzie - prowizorium  budżetu na 2019 r. 
 
Poszczególne Komisje Rady Gminy Białe Błota odbędą posiedzenia w dniach:
 

Komisja Rewizyjna 


termin: 
23.01.2019 r.  godz. 15.00 

tematyka:
1) Kontrola wydatkowania środków z funduszy sołeckich w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia,
2) Sprawy bieżące,
3) Wolne wnioski i zapytania.
 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji  
  
termin:
8.01.2019r. o godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, ul. Centralna 27

tematyka:
Sprawy bieżące. 
 
termin:
28.01.2019r o godz. 15.00
 
tematyka:
1)Materiały na sesję
2) Sprawy bieżące
 
Komisja Budżetu i Finansów
 
termin:
24.01.2019r. o godz. 15.00
 
tematyka:
1)Omówienie projektów uchwał na sesję,
2) Prace nad prowizorium budżetowym,
3) Sprawy bieżące.
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
termin:
25.01.2019r. o godz. 13.00
 
tematyka:
1)Analiza budżetu na rok 2019,
2) Plan realizacji inwestycji drogowych 2019
3) Wolne wnioski, pytania
 
Komisja Oświaty i Kultury
 
termin:
24.01.2019r. o godz. 13.30
 
tematyka:
1)Sprawozdanie z realizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 2019r.
2) Sprawy bieżące i materiały na sesję.
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
 
termin:
22.01.2019r. o godz. 15.00
 
tematyka:
1)Opiniowanie uchwał na sesję.
2) Sprawy bieżące.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (31 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (31 grudnia 2018, 10:36:29)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (2 stycznia 2019, 10:42:03)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473