OR.2713.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy: Artykuły biurowe, Druki akcydensowe, Artykuły sanitarno – higieniczne Koperty, Materiały eksploatacyjne

Białe Błota, dnia 13.01.2017

Znak sprawy: OR.2713.1.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień nieprzekraczającej, wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro

1. Zamawiający: Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie:

Zadanie 1 – Artykuły biurowe

Zadanie 2 – Druki akcydensowe

Zadanie 3 – Artykułu sanitarno – higieniczne

Zadanie 4 – Koperty

Zadanie 5 – Materiały eksploatacyjne

2.Przedmiot zamówienia:

Artykuły biurowe wykaz w załączniku nr 1

Druki akcydensowe wykaz w załączniku nr 1, specyfikacja załącznik nr 1a

Artykuły sanitarno – higieniczne wykaz w załączniku nr 1

Koperty wykaz w załączniku nr 1, wzory załącznik 1b i 1c

Materiały eksploatacyjne wykaz w załączniku nr 1


3. Termin realizacji zamówienia: do końca 2017 roku

4. Okres gwarancji: nie dotyczy

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

pokój nr 22 do dnia 24.01.2017 do godz. 10:00OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH Z DOPISKIEM „OFERTA NA DOSTARCZENIE *…........., ZADANIE NR *….”

*NALEŻY WPISAĆ NAZWĘ I NUMER ZADANIA, KTÓREGO OFERTA DOTYCZY

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Zadania 1, 2 i 3 Natalia Zielińska tel. 0(52) 323-90-90 wew. 0 e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Zadanie 4 Anna Grygrowicz tel. 0(52) 323-90-61 e-mail: biuro@bialeblota.eu


Zadanie 5 Marek Jakubowski tel. 0(52) 323-90-85 e-mail: informatyka@bialeblota.eu


  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno, dwa lub więcej zadań.

Zapytanie cenowe.odt (22kB) plik

Załącznik nr 1 formularz ofertowy na 2017 ostania zmian 20.01.2017.xls (137kB) plik

ZAŁ nr 1a Specyfikacja druki akcydensowe.pdf (101kB) pdf

ZAŁ nr 1b C5__Gmina_bialeblota copy (1)_KP.pdf (296kB) pdf

ZAŁ nr 1c C6_5__Gmina_bialeblota copy (1)_KP.pdf (294kB) pdf

Wzór umowy.odt (28kB) plik

PROTOKÓŁ Or.2713.1.2017.pdf (2106kB) pdf

NOTATKA SŁUŻBOWA OR.2713.1.2017 Z DN. 15.02.2017.pdf (372kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (13 stycznia 2017)
Opublikował: Natalia Sadłowska (13 stycznia 2017, 13:39:38)

Ostatnia zmiana: Natalia Sadłowska (15 lutego 2017, 15:07:45)
Zmieniono: DODANIE NOTATKI SŁUŻBOWEJ Z DNIA 15.02.2017 W SPRAWIE WYBORU KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZE ZŁOŻONYCH OFERT NA DOSTARCZANIE ART. SANITARNO-HIGIENICZNYCH

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222