Zapytanie ofertowe na: „wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota z wyłączeniem wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej


Białe Błota, dnia 24 maja 2017 r.
GPR.6812.3.2017
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota z wyłączeniem wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej”.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: Filip Rybacki – (52) 323 – 90 – 95.
Kryterium wyboru – najniższa cena.
Termin składania ofert do dnia 01.06.2017 roku do godziny 12:00.
 
Oferty przygotowane na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma) należy złożyć w sekretariacie (pokój 24) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w kopercie z napisem: „Wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota z wyłączeniem wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej”.


zał dla wykonawców.doc (66kB) word

Rozstrzygnięcie ofert

Protokół.pdf (641kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Filip Rybacki (24 maja 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (24 maja 2017, 14:06:50)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (7 czerwca 2017, 10:39:58)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 890