Zamawiający Gmina Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Białe Błota.


GGW. 6341.27.2018                                                                            Białe Błota, dnia 10.05.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień  nieprzekraczającej, wyrażonej
w złotych równowartości 14 000 euro
1.  Zamawiający : Gmina Białe Błota                                                              
zaprasza do złożenia oferty na: konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy  Białe Błota.   
2.      Przedmiot zamówienia: wg specyfikacji robót (załącznik);
3.    Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2018 roku;
4.    Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota,  do  godz. 12,00 dnia 21 maja 2018 roku;
5.    Termin otwarcia ofert: 23 maja godz. 12,30;
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
     Andrzej Świstowski;
7.       Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zapytanie ofertowe - konserwacja rowów.doc (31kB) word

specyfikacja na konserwację 2018.doc (49kB) word

Protokół z przeprowadzonego postępowania na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy  Białe Błota.
protokół.pdf (105kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Świstowski (11 maja 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (11 maja 2018, 09:47:48)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (25 maja 2018, 12:29:23)
Zmieniono: 1/18

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 676