Zagospodarowanie terenu przed budynkiem stanowiącym własność Gminy Białe Błota, zlokalizowanym przy ul. Baryckiej 38 w Białych Błotach (działka nr 466/7),


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I.Nazwa usługi: Wykonanie zieleni przy budynku gminnym przy ul. Baryckiej 38 w Białych Błotach (działka nr 466/7)
 
II. Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
 
III. Szczegółowy opis zamówienia:
   
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem stanowiącym własność Gminy Białe Błota, zlokalizowanym przy ul. Baryckiej 38 w Białych Błotach (działka nr 466/7), według projektu jaki posiada Zamawiający. Zagospodarowanie terenu roślinnością niewymagającą nakładów pielęgnacyjnych, spełniającą warunki klimatyczno-glebowe terenu. Istniejącą roślinność wkomponować w zieleń projektowaną.
 
Miejsca wykonania nasadzeń powinny być wyściółkowane 3-5 cm warstwą kory lub grysu granitowego z zastosowaniem agrowłókniny. Zastosowanie kory oraz agrowłókniny powinno również nastąpić pod żywopłotem.
 
Ukształtowanie przedmiotowego terenu płaskie, teren porośnięty darniną, gleba słaba o przeznaczeniu VI klasy-piaszczysta. Na terenie posadzony jest żywopłot z Thuja Brabant oraz niskie żywopłoty z Taxus baccata sosna, które proponuje się wkomponować w projektowaną zieleń.
 
Wykaz projektowanych roślin:

1.       Miscanthus sinesis „Gracillimus” – 7szt.
2.       Lavandula angustifolia – 51 szt.
3.       Spiraea japonica „Goldmund” – 27 szt.
4.       Salvia nemorosa – 38 szt.
5.       Spiraea cinerea „Grefsheim” - 5szt.
6.       Hydragena paniculata – 6 szt.
7.       Cornus alba „Variegata” – 8 szt.
8.       Żywopłot iglasty wysoki istniejący
9.       Żywopłot iglasty niski istniejący
10.   Taxus baccata – żywopłot – 75 szt.
Powierzchnia terenu do zagospodarowania zielenią:
a. Powierzchnia całkowita do zagospodarowania, tj. projektowana i pod żywopłoty – 283,75 m2 (w tym powierzchnia przeznaczona pod uporządkowanie pod nasadzenia istniejące 71,50m2; powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia projektowane – 212,25 m2;
b. Powierzchnia nasadzeń przeznaczona do ściółkowania korą – 263,75m2;
c. Powierzchnia nasadzeń przeznaczona do ściółkowania grysem – 20 m2.
 
Zestawienie ilościowe materiału:
a.      Ilość krzewów liściastych – 97szt.
b.      Ilość krzewów iglastych – 75szt.
c.      Ilość bylin – 45 szt.
d.      Ilość agrowłókniny – 340,50m2.
e.      Ilość grysu granitowego– 1 tona.
f.       Ilość kory – 260 worków 80l.
g.      Ilość ziemi do zaprawiania dołków – 4m3.
 
Przed posadzeniem roślin i założeniem trawnika teren należy oczyścić z resztek budowlanych, gruzu, śmieci oraz wywieść zanieczyszczenia, teren należy spulchnić ręcznie lub mechanicznie, wyrównać i uwałować.
Projektuje się sadzenie krzewów liściastych i iglastych w formie naturalnej, pojemnikowanych C3, w dołki zaprawione ziemią urodzajną do wysokości 1/3 dołka oraz bylin z uprawy w pojemnikach w P-9, w dołki zaprawione całkowicie ziemią urodzajną.
 
Wszystkie krzewy i byliny powinny być sadzone zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkości materiału szkółkarskiego.
Wszystkie prace związane z sadzeniem krzewów i bylin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
 
Z uwagi na format map projektowych, możliwość zapoznania się z projektem przedmiotowego terenu w siedzibie zamawiającego – ul. Szubińska 57, Białe Błota, pokój nr 10.
 
Na terenie jest przygotowany automatyczny system podlewania - zostanie uruchomiony po wykonaniu nasadzeń.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Cenę netto oraz cenę brutto za całościowe wykonanie zamówienia.
Referencje oraz doświadczenie Oferenta.
 
Cena powinna zawierać: usługę przygotowania terenu do nasadzeń, posadzenie roślin zgodnie z sztuką ogrodniczą, wszystkie rośliny oraz wszystkie inne materiały niezbędne do wykonania nasadzeń, koszty transportu oraz dojazdów.
 
Oferty należy składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie zieleni przy budynku gminnym ul. Barycka 38 Białe Błota”
- lub drogą elektroniczną na adres monika.kobus@bialeblota.eu w tytule wiadomości wpisując z dopiskiem „Wykonanie zieleni przy budynku gminnym ul. Barycka 38 Białe Błota”
 
w terminie do dnia 10.10.2018 r. do godziny 10:00.
 
Oferty nadane pocztą- liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
W przypadku złożenia dwóch ofert przez Oferenta- oferty zostaną odrzucone.
 
V.   Termin składania ofert: 10.10.2018 r. do godziny 10:00
VI.  Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.
VII.  Kryterium wyboru oferty: cena
VIII. Zamawiający może odstąpić od wykonania zlecenia bez podania przyczyny.
IX. Osoby do kontaktu: Monika Kobus, Anna Zdunek – Referat Ochrony Środowiska - Tel. 52 323 90 96

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (3 października 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (3 października 2018, 14:52:38)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (5 października 2018, 12:22:31)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452