VI kadencja 2010-2014

VI kadencja 2010-2014

Uchwała nr RGK.0007.142.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.142.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. [...]

Uchwała nr RGK.0007.140.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.140.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2014w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.Na [...]

Uchwała nr RGK.0007.139.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie [...]

Uchwała nr RGK.0007.139.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2014w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym [...]

Uchwała nr RGK.0007.138.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art 20 ust. 1, art. 27 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Uchwała nr RGK.0007.130.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, oraz [...]

Uchwała nr RGK.0007.129.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2014 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.123.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych,[...]

Uchwała Nr RGK.0007.123.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2014 r.w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele [...]

Uchwała Nr RGK.0007.122.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Uchwała Nr RGK.0007.122.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2014 r.w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych BłotachNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr RGK.0007.121.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka [...]

Uchwała Nr RGK.0007.121.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2014 r.uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących [...]

Uchwała Nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr RGK.0007.120.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2014 r.w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.119.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.

Uchwała Nr RGK.0007.119.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr RGK.0007.112.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty

Uchwała Nr RGK.0007.112.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 września 2014 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter [...]

Uchwała Nr RGK.0007.108.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.108.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota.Na podstawie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.107.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.107.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.100.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli [...]

Uchwała Nr RGK.0007.100.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych [...]

Uchwała Nr RGK.0007.99.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.99.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.92.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.92.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.91.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała Nr RGK.0007.91.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, [...]

Uchwała Nr RGK.0007.90.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Uchwała Nr RGK.0007.90.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, [...]

Uchwała Nr RGK.0007.89.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr RGK.0007.89.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2011 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.78.2014 Rada Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.

Uchwała Nr RGK.0007.78.2014Rada Gminy Białe Błotaz dnia 29 maja 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.77.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała Nr RGK.0007.77.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 maja 2014 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.61.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.61.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. 2013 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.51.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Uchwała Nr RGK.0007.51.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.46.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.46.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 marca 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt [...]

Uchwała Nr RGK.0007.38.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała Nr RGK.0007.38.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 marca 2014 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, [...]

Uchwała Nr RGK.0007.32.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr RGK.0007.32.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 marca 2014 r.w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. [...]

Uchwała nr RGK.0007.21.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i

Uchwała Nr RGK.0007.21.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 lutego 2014 r.w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy [...]

Uchwała nr RGK.0007.20.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w r

Uchwała Nr RGK.0007.20.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 lutego 2014 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu [...]

Uchwała Nr RGK.0007.13.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy i w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr RGK.0007.13.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy i w sprawie nadania nazwy ulicy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.10.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.10.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.7.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.7.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.6.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr RGK.0007.6.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr RGK.0007.4.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota...

Uchwała Nr RGK.0007.4.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom [...]

Uchwała Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr RGK.0007.140.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Uchwała Nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała Nr RGK.0007.146.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.Na podstawie art 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.137.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.137.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.Na [...]

Uchwała nr RGK.0007.136.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.136.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 oraz art. [...]

Uchwała nr RGK.0007.135.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.135.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 [...]

Uchwała nr RGK.0007.134.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.134.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 oraz [...]

Uchwała nr RGK.0007.127.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr RGK.0007.127.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.125.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.

Uchwała nr RGK.0007.125.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.124.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.

Uchwała nr RGK.0007.124.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.123.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2014 rok

Uchwała nr RGK.0007.123.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.115.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Uchwała nr RGK.0007.115.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn KrajeńskiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.114.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.114.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ZielonkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 [...]

Uchwała nr RGK.0007.113.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.113.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ZielonkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 [...]

Uchwała nr RGK.0007.112.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.112.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z [...]

Uchwała nr RGK.0007.111.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Uchwała nr RGK.0007.111.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594), [...]

Uchwała nr RGK.0007.110.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Uchwała nr RGK.0007.110.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości PrądkiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.106.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.106.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.Na [...]

Uchwała nr RGK.0007.105.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli r ....

Uchwała nr RGK.0007.105.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w [...]

Uchwała nr RGK.0007.104.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr RGK.0007.104.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. [...]

Uchwała nr RGK.0007.102.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...

Uchwała nr RGK.0007.102.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Uchwała nr RGK.0007.101.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.101.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr RGK.0007.100.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.100.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.99.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr RGK.0007.99.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm: poz. 645, ), art. 15 [...]

Uchwała nr RGK.0007.98.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała nr RGK.0007.98.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.92.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.92.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe [...]

Uchwała nr RGK.0007.90.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Uchwała nr RGK.0007.90.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn KrajeńskiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała nr RGK.0007.89.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec

Uchwała nr RGK.0007.89.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości MurowaniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.86.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Uchwała nr RGK.0007.86.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2013w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości [...]

Uchwała nr RGK.0007.68.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Uchwała nr RGK.0007.68.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 czerwca 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości PrądkiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.63.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.63.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 czerwca 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.61.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...

Uchwała nr RGK.0007.61.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 czerwca 2013w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości [...]

Uchwała nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.48.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 kwietnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. [...]

RGK.0007.47.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr RGK.0007.47.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 kwietnia 2013w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg [...]

RGK.0007.46.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.46.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 kwietnia 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁochowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013

Uchwała nr RGK.0007.29.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 marca 2013w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [...]

Uchwała nr RGK.0007.28.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013

Uchwała nr RGK.0007.28.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 marca 2013w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  Na [...]

Uchwała Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała nr RGK.0007.27.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 marca 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia [...]

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota z 28.02.2013

Uchwała nr RGK.0007.21.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 lutego 2013zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota Na podstawie art. 40 [...]

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych z 28.02.2013

Uchwała nr RGK.0007.20.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 lutego 2013w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki z 24.01.2013

Uchwała nr RGK.0007.13.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 stycznia 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortownia i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.7.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 stycznia 2013w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortownia i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe [...]

w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania

Uchwała nr RGK.0007.6.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 stycznia 2013w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki z 30.01.2013

Uchwała nr RGK.0007.5.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 stycznia 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr RGK.0007.164.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie [...]

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr RGK.0007.163.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Na [...]

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.162.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów....

Uchwała nr RGK.0007.161.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i [...]

* w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.160.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom z 29.11.2012

Uchwała nr RGK.0007.156.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.155.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki

Uchwała nr RGK.0007.154.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.152.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, Gmina [...]

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.149.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie [...]

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.146.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2013 rok

Uchwała nr RGK.0007.144.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze

Uchwała nr RGK.0007.140.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborczew sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z [...]

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.139.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe [...]

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.138.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr RGK.0007.133.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 [...]

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

Uchwała nr RGK.0007.132.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.

Uchwała nr RGK.0007.131.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.123.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury:

Uchwała nr RGK.0007.123.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 września 2012zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz [...]

Uchwała nr RGK.0007.121.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 w sprawie ustalenia stawki opłat ....

Uchwała nr RGK.0007.121.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 września 2012w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których [...]

Uchwała nr RGK.0007.120.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012

Uchwała nr RGK.0007.120.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 września 2012w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego [...]

Uchwała nr RGK.0007.114.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.114.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 września 2012zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 [...]

Uchwała nr RGK.0007.112.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RGK.0007.112.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 września 2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( [...]

Uchwała nr RGK.0007.95.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, Gmina Białe Błota

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, Gmina Białe BłotaUchwała nr RGK.0007.95.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia [...]

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury...

Uchwała nr RGK.0007.103.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2012zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz [...]

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr RGK.0007.101.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2012w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Uchwała nr RGK.0007.100.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn KrajeńskiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice

Uchwała nr RGK.0007.99.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁochowiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.98.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.96.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2012w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.Na [...]

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Uchwała nr RGK.0007.58.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 maja 2012zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. [...]

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele

Uchwała nr RGK.0007.57.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 maja 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 [...]

w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uchwała nr RGK.0007.52.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 kwietnia 2012w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do [...]

Uchwała Nr RGK.0007.41.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała Nr RGK.0007.41.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe [...]

Uchwała Nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie ...

Uchwała Nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.21.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Uchwała Nr RGK.0007.21.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.20.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński

Uchwała Nr RGK.0007.20.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota  Na podstawie art. 40 ust. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.7.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.

Uchwała Nr RGK.0007.7.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.6.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach.

Uchwała Nr RGK.0007.6.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.194.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr RGK.0007.194.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.189.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała Nr RGK.0007.189.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.188.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki

Uchwała Nr RGK.0007.188.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.187.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Uchwała Nr RGK.0007.187.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.

Uchwała Nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.  Na podstawie art. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.181.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Uchwała Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych  Na podstawie 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr RGK.0007.180.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr RGK.0007.180.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.179.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury:

Uchwała Nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.176.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.  Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.174.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RGK.0007.174.2011RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 13 grudnia 2011 r.zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych BłotachNa podstawie art. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.173.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RGK.0007.173.2011RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 13 grudnia 2011 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków [...]

UCHWAŁA Nr RGK.0007.172.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr RGK.0007.172.2011RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 13 grudnia 2011 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.169.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.163.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.162.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2012 rok

Uchwała Nr RGK.0007.162.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2012 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy [...]

UCHWAŁA NR RGK.007.161.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr RGK.007.161.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.160.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.

Uchwała Nr RGK.0007.160.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.159.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 rok

Uchwała Nr RGK.0007.159.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.156.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.156.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.151.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.151.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.150.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.150.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.149.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.149.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków [...]

Uchwała Nr RGK.0007.148.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki

Uchwała Nr RGK.0007.148.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.147.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka

Uchwała Nr RGK.0007.147.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.146.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec

Uchwała Nr RGK.0007.146.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec  Na podstawie art. 18 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.145.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota

Uchwała Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.134.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.134.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy [...]

metryczka