OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wznowienie naboru na członków Komisji konkursowej

Wójt Gminy Białe Błota wznawia nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, [...]

Konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku

Wójta Gminy Białe Błota ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych w Gminie Białe Błota w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) zarządzam, co następuje:   § 1.1. Ogłasza się [...]

Nabór kandydatów do Komisji konkursowej

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Białe Błota w  zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2018 r. [...]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w   zakresie   kultury   [...]

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, judo, piłka siatkowa

Zarządzenie Nr SG.0050.15.2015 Wójta Gminy Białe Błota z  dnia 10 marca 2015 roku     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 [...]

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr SG.0050.14.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia  6 marca 2015 r.   w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2013-2014 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ”

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza: konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2013-2014 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ” na podstawie art. 48 [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2013-2014 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2013-2014 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”28.03.2013Wójt Gminy Białe [...]

metryczka