Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota SŁONECZNIKINazwa zadania:Wspieranie i promocja twórczości lokalnej i regionalnejRodzaj zadania publicznego:Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”" na realizację zadania publicznego

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”" na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć sportwo-rekracyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Białe Błota, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku [...]

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy gminy Mariampol /Litwa/ z GKS "Spójnia" Białe Błota

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy gminy Mariampol /Litwa/ z GKS "Spójnia" Białe Błota, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. [...]

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym organizacja obozu sportowego

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku [...]

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Białe Błota w roku 2011, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i [...]

metryczka