Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:
Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota SŁONECZNIKI

Nazwa zadania:
Wspieranie i promocja twórczości lokalnej i regionalnej

Rodzaj zadania publicznego:
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego:
od:  2020-09-02 do:  2020-11-30 
Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Białe Błota
2020-09-01

Status Oferty:
W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:
9.900,00 zł

Proponowane kwota dotacji:
9.900,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:
Uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie do dnia: 2020-09-08
(liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data nadania)

Poczta:
Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Osobiście:
Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
parter: Biuro Obsługi Klienta
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30; wtorek 7:30 – 17:00; piątek 7:30 – 14:00
Uwagi można zgłaszać także drogą mailową na adres: sekretariat@bialeblota.eu


Dokumenty:
Oferta (1194kB) pdf
Formularz uwag - word (25kB) word
Informacja (383kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota (2 września 2020)
Opublikował: Szymon Pater (2 września 2020, 08:40:45)

Ostatnia zmiana: Szymon Pater (10 września 2020, 13:00:25)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238