Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym organizacja obozu sportowego

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z póź. zm.)

					Oferta GKS Spójnia organizacji obozu sportowego (1345kB)
					pdf
				

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (18 czerwca 2014)
Opublikował: Andrzej Pasek (18 czerwca 2014, 11:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921