Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”" na realizację zadania publicznego


Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”" na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć sportwo-rekracyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Białe Błota, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z póź. zm.)
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”' na realizację zadania publicznego (4263kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (2 lipca 2014)
Opublikował: Andrzej Pasek (2 lipca 2014, 15:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860