Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych (pomiar i odszukanie/wznowienie znaków granicznych) w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Łochowo, dnia 2012-09-11
 
 
 
 
 
                                                           Zawiadomienie
                                        
 
 
Działając na podstawie przepisów art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zawiadamiam, że na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Murowańcu,  gmina Białe Błota geodeta Andrzej Wróblewski w dniu 11 października 2012 r. o godz. 10.00  dokona pomiaru i odszukania (wznowienia) znaków granicznych  działki  nr 124 z gruntami sąsiednimi.
 
       Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 49 kpa ogłasza się na stronie  internetowej Urzędu Gminy Białe Błota i  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Świstowski (14 września 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (14 września 2012, 09:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2325