Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Zielonce i Białych Błotach - kwiecień 2019 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.27.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanych działek 
    położonych w Zielonce, zapisanych w KW BY1B/00071435/3 :
 
          1.      nr 91/3 o pow. 0,0578 ha,
                   cena wywoławcza : 38.000,00 zł  (trzydzieści osiem tysięcy złotych),
          2.      nr 91/4 o pow. 0,0767 ha,
                   cena wywoławcza : 50.000,00 zł  (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
       Działki  w Zielonce, przeznaczone do sprzedaży, położone są w  terenie nieobjętym
       miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
       Stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań, nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami
       porośnięte krzakami i drzewami, dojazd drogą gruntową.
      
   II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.28.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
        wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli
        nieruchomości przyległych o numerach 468/89 i 468/189,  niezabudowanych działek
        położonych w Białych Błotach, zapisanych odpowiednio w KW BY1B/00071873/5 i
        BY1B/00064243/8 :
 
               nr 468/220 i nr 468/87 o pow. łącznej 0,0138 ha,
               łączna cena wywoławcza : 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych).
        
         Działki nr 468/220 i 468/87, przeznaczone do sprzedaży, położone są w terenie
         nieobjętym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
         Stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań, nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami
         porośnięte  krzakami i drzewami.
 
        Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
        od  8 do 29 maja 2019 r.
 
 
         Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) upływa z dniem 19 czerwca 2019 r.
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Filip Rybacki (26 kwietnia 2019, 09:17:55)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (7 maja 2019, 15:23:07)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 902