Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

 
                                    I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota                                                                 informuje :
 
       Rada  Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.54.2012 z dnia 31 maja 2012 r.     
       wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli
       nieruchomości przyległych o numerach 155/51, 155/55 i 441/5  działki : 
 
        nr 444/13 o pow. 0,0137 ha, położonej w Białych Błotach,
        zapisanej w KW BY1B/00130699/3,
        cena wywoławcza  wynosi : 18.450,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt
        złotych), w tym 23 % VAT.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  31 października  do 20 listopada 2012 r.  
            Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 12 grudnia  2012 r..
   
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (29 października 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (29 października 2012, 10:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2164