Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Murowańcu III

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
 
       Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.89.2012 z dnia
       30 sierpnia  2012 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, właścicielowi
       nieruchomości przyległej o nr 46/1, działki położonej w Murowańcu  :
 
       nr 47/3  o pow. 0,0058 ha, zapisanej w KW BY1B/00050253/0,
       cena działki  : 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) + podatek VAT,
 
       Działka, zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
       położona jest w terenie zabudowy mieszkalno-usługowej.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  8  do  29 maja 2013 r.  
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 19 czerwca 2013 r..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (7 maja 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (7 maja 2013, 12:12:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1910