Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kruszynie Krajeńskim oraz Murowańcu.

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
     I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą RGK.0007.108.2013 z dnia 31 października  2013 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, 
      niezabudowanych działek położonych :
      w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
1.      nr 103/11 o pow. 0,0624 ha,  cena wywoławcza : 42.432,00 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote),
 
     2.   nr  103/12  o  pow.  0,0623 ha,    cena wywoławcza :    42.364,00 zł (czterdzieści dwa
           tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote),
     
 w Kruszynie Krajeńskim, zapisanej w KW BY1B/00073512/1 :
    
     1.   nr   34/37  o  pow.  0,0890 ha,    cena wywoławcza :      50.000,00 zł (pięćdziesiąt
           tysięcy złotych).
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
   
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  6 lutego do 27 lutego 2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  20 marca  2014 r..
 
 
 
Białe Błota, 2014.02.04

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (5 lutego 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (5 lutego 2014, 14:13:44)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (5 lutego 2014, 15:25:32)
Zmieniono: 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1375