Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu .

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
      Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą RGK.0007.149.2013 z dnia 19 grudnia  2013 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli
      nieruchomości przyległych o numerach  80/67 i 80/105, 
      niezabudowanej działki położonej w Murowańcu, zapisanej w KW BY1B/00105944/2 :
 
     nr 80/225 o pow. 0,0430 ha,  cena wywoławcza : 25.800,00 zł (dwadzieścia pięć
     tysięcy osiemset złotych)
     Do ceny działki zostanie doliczony podatek VAT.
 
     Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka   
     przeznaczona do  sprzedaży położona jest w terenie mieszkalnictwa i usług.    
     
   
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  6 lutego do 27 lutego 2014 r.
 
 
       Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  20 marca  2014 r..
 
 
 
Białe Błota, 2014.02.04
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (5 lutego 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (5 lutego 2014, 15:21:37)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (5 lutego 2014, 15:23:10)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547