Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach.

 
                                                        I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z  2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                   Wójt Gminy Białe Błota
                                                                  informuje :
Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
niezabudowanych działek położonych w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7:
 
   nr  254  o pow. 0,0720 ha,  cena wywoławcza :  46.800,00 zł (czterdzieści sześć
         tysięcy osiemset złotych),       
   nr  255  o pow. 0,0733 ha,  cena wywoławcza :  47.645,00 zł (czterdzieści siedem
         tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).
   nr  256  o pow. 0,0962 ha,  cena wywoławcza :  62.530,00 zł (sześćdziesiąt dwa
         tysiące pięćset trzydzieści złotych).
 
  Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym planem       zagospodarowania przestrzennego, stanowią grunty bez obciążeń i                                         zobowiązań, nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami,             dojazd drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  13 stycznia 2016 r. do 3 lutego 2016 r.
 
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 24 lutego 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (8 stycznia 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (8 stycznia 2016, 11:31:18)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (8 stycznia 2016, 12:13:23)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 832