Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach i Lisim Ogonie - październik 2018 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
    niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
    zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
         1.   nr 230 o pow. 0,1058 ha,
               cena wywoławcza : 68.770,00 zł  (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset
               siedemdziesiąt złotych),
         2.   nr 229 o pow. 0,1122 ha,
               cena wywoławcza : 72.930,00 zł  (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
               trzydzieści złotych),
         3.   nr 228 o pow. 0,1179 ha,
               cena wywoławcza : 76.635,00 zł  (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset
               trzydzieści pięć złotych),
         4.   nr 232 o pow. 0,0980 ha,
               cena wywoławcza : 63.700,00 zł  (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset
               złotych),
II. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr VIII/80/2003  z dnia 30 lipca 2003 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
    niezabudowanych działek położonych w Lisim Ogonie,
    zapisanych w KW BY1B/00066004/5 :
 
         1.   nr 29/2  o pow. 0,0850 ha,
               cena wywoławcza : 63.750,00 zł  (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt
               złotych),
         2.   nr 29/13 o pow. 0,1140 ha,
               cena wywoławcza : 85.500,00 zł  (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
 
       Działki  w Łochowicach i Lisim Ogonie, przeznaczone do sprzedaży, położone są
       w  terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowią
       grunty bez obciążeń i zobowiązań, nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte
       krzakami i drzewami, dojazd drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  3 do 24 października 2018 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 14 listopada 2018 r

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018, 08:33:37)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018, 08:38:55)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 754