Opinie RIO

Opinie RIO

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminy

Uchwała Nr 19/S/2020 składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2020 r.  [...]

Opinie RIO 2020 r .

Opinie RIO do projektu budżetu na 2020r . [...]

Opinie RIO 2019

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Białe Błota na 2019 rok. [...]

Opinie RIO 2018

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia gminy [...]

Opinie RIO 2017

Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota z dia 07.12.2016 r. [...]

Opinie RIO 2016

Opinia RIO o projekcie WPFOpinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Białe Błota informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. [...]

Opinie RIO 2015 r

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Białe Błota na 2015 rok [...]

Opinie RIO 2014

Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Białe Błota za 2014 rok [...]

Opinie RIO 2012 i 2013

2013Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2012 Opinia do projektu budżetu na 2012 Opinia do budżetu na 2012 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego  [...]

metryczka