Opinie RIO 2016

Opinia RIO o projekcie WPF

str. 1 (78kB) pdf
str. 2 (177kB) pdf
str. 3 (244kB) pdf
str. 4 (73kB) pdf

Opinia o projekcie budżetu na 2016

str. 1 (77kB) pdf
str. 2 (179kB) pdf
str. 3 (238kB) pdf
str. 4 (144kB) pdf

Opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Białe Błota na rok 2016 i lata następne

str. 1 (112kB) pdf
str. 2 (238kB) pdf
str. 3 (249kB) pdf


Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu na spłatę zobowiązań

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu na spłatę zobowiązań (412kB) pdf
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

str 1 (141kB) pdf
str. 2 (216kB) pdf
str. 3 (292kB) pdf
str 4 (308kB) pdf
str 5 (254kB) pdfOpinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Białe Błota informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Opinia RIO z 13.09.2016 (1254kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Jadomska-Bąk (16 grudnia 2015)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 grudnia 2015, 09:24:41)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (4 września 2017, 14:23:54)
Zmieniono: formatowani tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 738