Obwieszczenia archiwalne

Obwieszczenia archiwalne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.42.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Łochowie w rejonie ul. Dębowej, Okopowej, Jedlinowej, Czereśniowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.38.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy magistrali wodociągowej Ciele-Łochowo (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.41.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Szczęśliwa Przystań)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.36.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej i Ceramicznej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.40.2016.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Łochowie w rejonie ul. Dębowej, Okopowej, Jedlinowej, Czereśniowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.38.2016.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Jodłowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.35.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w m. Łochowo

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.39.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Kasztanowa i Szczęśliwa Przystań)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.36.2016.4         Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej i Ceramicznej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.40.2016.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Cielu w rejonie ul. Przylesie i Uroczej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Łochowie w rejonie ul. Dębowej, Okopowej, Jedlinowej, Czereśniowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.38.2016.2    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Jodłowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.35.2016.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.39.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota

OBWIESZCZENIE  W Ó J T A  G M I N Y  B I A Ł E  B Ł O T A   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota

  OB W I E S Z C ZENIE  W Ó J T A  G M I N Y  B I A Ł E  B Ł O T A   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Jodłowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.35.2016.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Cielu w rejonie ul. Przylesie i Uroczej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.34.2016.2            [...]

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Kasztanowa i ul. Szczęśliwa Przystań)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.36.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Cielu w rejonie ul. Przylesie i Uroczej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dot. przebudowy linii elektroenergetycznej w m. Ciele i Białe Błota

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.33.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.30.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.29.2016.1            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w Cielu - ul. Strumykowa (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.31.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Marii Konopnickiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2016.2               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej – budowa sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Jodłowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.27.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (rejon ul. Osiedle i Mrocznej) - wydanie decyzji

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.26.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej - dz. nr 183/34, obr. Kruszyn Krajeński (ul. Bukszpanowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoZnak sprawy: GPR.6733.30.2016.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Cichej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.29.2016.1           [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy elektroenergetycznej linii SN 15 kV,- dz. o nr. ewid. 11/2 i 93/4, obręb Ciele oraz 228/5-LP, 198/7-LP, 139/4 i 140, obręb Białe Błota (rejon ul. Przylesie i Uroczej).

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.33.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej na terenie dz. o nr. ewid. 319/58 w m. Białe Błota

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.23.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Letniskowej, ul. Bukowej, ul. Plażowej, ul. Wypoczynkowej, ul. Ogniskowej i ul. Biwakowej w Łochowie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.25.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Osiedle i Mrocznej w Cielu

    OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   Znak sprawy: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Bluszczowej w Cielu (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.21.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu w Białych Błotach w rejonie ulic: Kaplicznej, Wierzbowej, Zacisze i Przemysłowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.20.2016.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Baryckiej i Fortecznej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.24.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 183/34 w m. Kruszyn Krajeński (ul. Bukszpanowej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.30.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Marii Konopnickiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Strumykowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.31.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2016.1           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

dot. budowy sieci wodociągowej - dz. nr 319/58, obr. Białe Błota

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   Znak sprawy: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.22.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w. Kruszyn Krajeński (decyzja)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.13.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.27.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Letniskowej, ul. Bukowej, ul. Plażowej, ul. Wypoczynkowej, ul. Ogniskowej i ul. Biwakowej w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.25.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

dot. budowy sieci gazowej w m. Ciele (rejon ul. Osiedle i Mrocznej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.26.2016.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu w Białych Błotach w rejonie ulic: Kaplicznej, Wierzbowej, Zacisze i Przemysłowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.20.2016.2              Na [...]

dot. budowy sieci SN, stacji transformatorowej SN/nn i przyłącza nn w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego Toolmax w miejscowości Białe Błota (wydanie decyzji)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.19.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Baryckiej i Fortecznej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.24.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Bluszczowej w Cielu (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.21.2016.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Wycieczkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.14.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

dot. budowy sieci wodociągowej na dz. nr 319/58 w m. Białe Błota (wszcz. post.)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.23.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

dot. budowy stacji bazowej w m. Lisi Ogon (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.67.2014.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kruszyn Krajeński (rejon ul. Słonecznej i Ceramicznej)

  OBWIESZCZENIE o zmianie zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.13.2016.4       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.22.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2016.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

dot. budowy sieci SN, stacji transformatorowej i przyłącza dla Toolmax w Białych Błotach (postanowienia)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoZnak sprawy: GPR.6733.19.2016.4        Na [...]

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Lisi Ogon (rejon ul. Pocztowej) - decyzja

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.7.2016.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Bluszczowej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.21.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu w Białych Błotach w rejonie ulic: Kaplicznej, Wierzbowej, Zacisze i Przemysłowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.20.2016.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Wycieczkowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.14.2016.2            [...]

Dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Baryckiej w m. Białe Błota

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.16.2016.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

budowa gazociągu w ul. Słonecznej i Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.13.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

dot. budowy ulicy Ułańskiej w Cielu (decyzja)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.5.2016.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.18.2016.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Fiołkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Łochowie w rejonie Szosy Nakielskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.12.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dot. budowy linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4 kV wraz ze złączami i stacją transformatorową w m. Murowaniec (decyzja)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.52.2015.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dot. zmiany decyzji CP nr 55/2014 z dnia 2 października 2014 r., znak: GPR.6733.63.2014.2 - umorzenie

  OBWIESZCZENIE Znak sprawy: GPR.6733.3.2016.4          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 53 [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (ul. Ślesińska w m. Łochowice) - decyzja

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.4.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota             [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe [...]

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Lisi Ogon (ul. Pocztowa)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Niedzielnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2016.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn w rejonie ul. Koperkowej w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.8.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dot. budowy sieci wodociągowej w m. Łochowice (decyzja)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ul. Baryckiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.16.2016.4          Na podstawie art. 53 [...]

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Słonecznej i Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.13.2016.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

dot. budowy sieci SN, stacji transformatorowej i przyłącza dla zakładu produkcyjnego Toolmax w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.19.2016.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

dot. budowy ul. Ułańskiej w Cielu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.5.2016.4        Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Wycieczkowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.14.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Łochowie w rejonie Szosy Nakielskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.12.2016.2            [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” w rejonie ul. Jastrzębiej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”           Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Świerkowej i ul. Brzozowej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim            Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach w rejonie ul. Szubińskiej i ul. Alibaby

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach w rejonie ul. Kaplicznej i Wierzbowej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach           Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce w rejonie ul. Jodłowej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota       [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota       [...]

Dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul. Ślesińska)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.4.2016.4         Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Fiołkowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Niedzielnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.9.2016.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Cielu w rejonie ul. Bluszczowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.1.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Łochowie w rejonie ul. Dębowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.2.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Koperkowej w Zielonce i Przyłękach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.55.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową linii elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych w rejonie ulic: Centralnej i Czerskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.11.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Czwartaków i Gronowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.6.2016.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Owocowej w Lipnikach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Żeńców, Kadetów, Baryckiej, Ludowej i Niedzielnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul. Ślesińska),

  OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.4.2016.4          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Dotyczy sprawy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn w rejonie ul. Koperkowej w Zielonce (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.8.2016.2            [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (decyzja)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.49.2015.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15 kV i nN 0,4 kV wraz ze złączami oraz stacji transformatorowej w m. Murowaniec

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: [...]

dot. budowy stacji bazowej Polkomtel Sp. z o.o. w m. Lisi Ogon

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Łochowie w rejonie ul. Szosa Nakielska (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.12.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Nn 0,4 kV (ul. Ślesińska w m. Łochowice) - zmiana zakresu inwestycji

OBWIESZCZENIE o zmianie zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.4.2016.4           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Kukułczej w m. Łochowice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.10.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową linii elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych w rejonie ulic: Centralnej i Czerskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.11.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Koperkowej w Zielonce i Przyłękach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.55.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Żeńców, Kadetów, Baryckiej, Ludowej i Niedzielnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.54.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Owocowej w Lipnikach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.53.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Cielu w rejonie ul. Bluszczowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.1.2016.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Łochowie w rejonie ul. Dębowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.2.2016.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Niedzielnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego

  O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)  oraz art. 11 f  ust. 3 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn w rejonie ul. Koperkowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.8.2016.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Lisi Ogon (rejon ul. Pocztowej)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.7.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele (rejon ul. Bluszczowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.48.2015.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Czwartaków i Gronowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.6.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: budowy ul. Ułańskiej w m. Ciele

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.5.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Ciele w rejonie ul. Bluszczowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.1.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Kruszyn Krajeński (postanowienia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (ul. Ślesińska w m. Łochowice).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.4.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy: zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 55/2014 z dnia 2 października 2014 r., znak: GPR.6733.63.2014.2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.3.2016.4           Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15 KV i nn 0,4 kV wraz ze złączami oraz stacji transformatorowej w miejscowości Murowaniec

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.52.2015.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Łochowie w rejonie ul. Dębowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.2.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Białych Błotach w rejonie ul. Żeńców, Kadetów, Baryckiej, Ludowej i Niedzielnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Koperkowej w Zielonce i Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.55.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Owocowej w Lipnikach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.53.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - przebudowa linii SN w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.46.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Akacjowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.47.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Wycieczkowej wraz z odwodnieniem (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjidotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.45.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Cielu (ul. Bluszczowa) - postanowienia

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w Kruszynie Krajeńskim

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.49.2015.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.36.2015.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Wycieczkowej wraz z odwodnieniem (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.45.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - przebudowa linii SN w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.46.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Akacjowej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.47.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej w rejonie ul. Strzeleckiej i Gajowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.44.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową linii elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych w rejonie ulic: Centralnej i Czerskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.43.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.40.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w Cielu (ul. Bluszczowa).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.48.2015.4             Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Ogrodowej w Drzewcach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.39.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Kasztanowej w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.37.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Cudne Manowce w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.38.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Akacjowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.47.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową linii elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych w rejonie ulic: Centralnej i Czerskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.43.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - przebudowa linii SN w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.46.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.40.2015.2              Na [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. w Łochowie - dz. 292/2

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego Znak sprawy: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Wycieczkowej wraz z odwodnieniem (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.45.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej w rejonie ul. Strzeleckiej i Gajowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.44.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Ogrodowej w Drzewcach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.39.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Cudne Manowce w Zielonce (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.38.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Kasztanowej w Łochowie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.37.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową linii elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych w rejonie ulic: Centralnej i Czerskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.43.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z doświetleniem drogi lokalnej w rejonie ulic: Jutrzenki, Czerskiej i Guliwera (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.35.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej – budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Stawom (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.42.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. w Łochowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.36.2015.4               Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.40.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Ogrodowej w Drzewcach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.39.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Cudne Manowce w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.38.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Kasztanowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.37.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - budowie linii SN 15 kV w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2015.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w rejonie ul. Fiołkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.31.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z doświetleniem drogi lokalnej w rejonie ulic: Jutrzenki, Czerskiej i Guliwera (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.35.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w Łochowie - ul. Kalinowa (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościelnej, Ciele (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.30.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - budowie linii SN 15 kV w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.32.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii zasilającej na terenach kolejowych (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.28.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w rejonie ul. Fiołkowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.31.2015.2              Na [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej przy ul. Jasnej i Łąkowej w m. Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2015.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka Północ” w miejscowości Zielonka

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka Północ” w miejscowości Zielonka           Na [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łochowo - rejon ul. Leszczynowej i Czereśniowej

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.24.2015.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii zasilającej na terenach kolejowych (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.28.2015.2              Na [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygnatura: GPR.6733.23.2015.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - budowie linii SN 15 kV w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kablowej linii elektroenergetycznej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Jasnej i Łąkowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   sygnatura: GPR.6733.29.2015.4 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w rejonie ul. Fiołkowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.31.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn oraz częściowym demontażem w rejonie ul. Pogodnej w Cielu (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.27.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościelnej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.30.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii zasilającej na terenach kolejowych (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.28.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łochowo (rejon ul. Leszczynowej i Czereśniowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   sygnatura: GPR.6733.24.2015.4 [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   sygnatura: GPR.6733.23.2015.4 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Zielonce ul. Długiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.22.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej – budowa sieci wodociągowej w Łochowicach - ul. Czapla (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.26.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej – budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Stawom (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.25.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w rejonie ul. Łochowskiego w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.21.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej w m. Zielonka (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.14.2015.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu średniego ciśnienia – rejon ul. Olszynowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.18.2015.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn oraz częściowym demontażem w rejonie ul. Pogodnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.27.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Zacisze, Ciele (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.20.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Lipowej, Kruszyn Krajeński (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - przebudowa linii w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) [...]

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Jasnej i ul. Łąkowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2015.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Zielonce ul. Długiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6730.22.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Łochowicach w rejonie ul. Ptasiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Literackiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn oraz częściowym demontażem w rejonie ul. Pogodnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.27.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej – budowa sieci wodociągowej w Łochowicach - ul. Czapla (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.26.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej – budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Stawom (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.25.2015.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w Przyłękach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w [...]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w Kruszynie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonegow rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w rejonie ul. Łochowskiego w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoGPR.6730.21.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Zielonce ul. Długiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.22.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - przebudowa linii w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.19.2015.2   z dnia 06 maja 2015r.         [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Zacisze, Ciele (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.20.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Lipowej, Kruszyn Krajeński (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.16.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leszczynowej, ul. Czereśniowej oraz ul. Sienkiewicza (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Literackiej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6730.15.2015.2          Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6730.12.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej - przebudowa linii w Łochowicach w rejonie ul. Ślesińskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.19.2015.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Zielonce w rejonie ul. Biznesowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.11.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Żytniej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Łochowicach w rejonie ul. Ptasiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.10.2015.2            Na podstawie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leszczynowej, ul. Czereśniowej oraz ul. Sienkiewicza (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.9.2015.2             Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Lipowej, Kruszyn Krajeński (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.16.2015.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w rejonie ul. Literackiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2015.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.12.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.11.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Łochowicach w rejonie ul. Ptasiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.10.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leszczynowej, ul. Czereśniowej oraz ul. Sienkiewicza (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6730.9.2015.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Zielonce w rejonie ul. Biznesowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.4.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Żytniej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.5.2015.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w rejonie ul. Rzepakowej w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 49 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Akacjowej w Lipnikach – wymiana autotransformatora (postanowienia uzgadniające)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.85.2014.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Żytniej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6730.5.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. Na podstawie art. 17 pkt [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Akacjowej w Lipnikach – wymiana autotransformatora (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.85.2014.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji energetycznej w Zielonce w rejonie ul. Biznesowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.4.2015.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wodociągowej w rejonie ul. Rzepakowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoGPR.6730.1.2015.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szosa Nakielska w Łochowicach

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   sygnatura: GPR.6733.74.2014.4       Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych wraz ze złączami dla zasilania elektroenergetycznego działek (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych wraz ze złączami dla zasilania elektroenergetycznego działek (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanalizacji deszczowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Sportowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.80.2014.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w Kruszynie Krajeńskim oraz Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy  sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w Kruszynie Krajeńskim oraz Białych Błotach (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach [...]

Dotyczy wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonegow rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Mostowej i Księżycowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.78.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o [...]

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV - Kruszyn Krajeński (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y  B I A Ł E  B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A  G M I N Y  B I A Ł E  B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szosa Nakielska w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szosa Nakielska w Łochowicach (wszczęcie postępowania)     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w rejonie ul. Wczasowej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 27 października 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.75.2014.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej Polkomtel Sp. z o.o. o wysokości 42 m n.p.t. w rejonie ulic: Diamentowej oraz drogi krajowej nr 10 w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej Polkomtel Sp. z o.o. o wysokości 42 m n.p.t. w rejonie ulic: Diamentowej oraz drogi krajowej nr 10 w Lisim Ogonie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka wodociągu PCV 110 długości ca. 120 mb (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka wodociągu PCV 110 długości ca. 120 mb (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w Kruszynie Krajeńskim oraz Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w Kruszynie Krajeńskim oraz Białych Błotach (wszczęcie postępowania)     Obwieszczenie o wszczęciu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [...]

Dotyczy sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAO PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY  BIAŁE BŁOTA Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn / 0,4 kV (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn / 0,4 kV (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej       w [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota     Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn / 0,4 kV (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn / 0,4 kV (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Ogrody oraz Osiedle w Cielu (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Ogrody oraz Osiedle w Cielu (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota Na podstawie art. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na potrzeby administracji publicznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.63.2014.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Słonecznej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Słonecznej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kurkowej oraz Koźlakowej w Zielonce - postanowienia

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kurkowej oraz Koźlakowej w Zielonce (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w ulicy Jasinieckiej w Kruszynie Krajeńskim

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w ulicy Jasinieckiej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Słonecznej w Białych Błotach

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Słonecznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Osiedle oraz Ogrody w Cielu

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Osiedle oraz Ogrody w Cielu (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE oraz dwóch przyłączy w rejonie ulicy Osiedle w Cielu

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE oraz dwóch przyłączy w rejonie ulicy Osiedle w Cielu (wszczęcie postępowania)     Obwieszczenie o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kurkowej oraz Koźlakowej w Zielonce

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kurkowej oraz Koźlakowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 411/26, 1415, 411/23 znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Białe Błota gmina Białe Błota (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 411/26, 1415, 411/23 znajdujących się w obrębie [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn oraz przebudową słupa linii napowietrznej SN (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn oraz przebudową słupa linii napowietrznej SN (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE W Ó J T A  G M I N Y  B I A Ł E   B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Bocznej, Tęczowej, Willowej, Młodej w Przyłękach (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Bocznej, Tęczowej, Willowej, Młodej w Przyłękach (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia oraz trzech przyłącza w ulicy Czerskiej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia oraz trzech przyłącza w ulicy Czerskiej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych w ulicy Łochowskiej w Murowańcu oraz Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych w ulicy Łochowskiej w Murowańcu oraz Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych (postanowienia w sprawie) Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z 10 przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych do budynków mieszkalnych w ulicy Jasinieckiej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z 10 przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych do budynków mieszkalnych w ulicy Jasinieckiej w Kruszynie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w Drzewcach w rejonie ul. Ogrodowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.52.2014.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Budowa stacji bazowej Polkomtel Sp. z o.o. o wysokości 42 m n.p.t. w rejonie ulic: Diamentowej oraz drogi krajowej nr 10 w Lisim Ogonie

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej Polkomtel Sp. z o.o. o wysokości 42 m n.p.t. w rejonie ulic: Diamentowej oraz drogi krajowej nr 10 w Lisim Ogonie [...]

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz z szafami kablowymi i złączami kablowo – pomiarowymi (postanowienia)

     Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz z szafami kablowymi i złączami kablowo [...]

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV i abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną zakładu produkcyjnego

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV i abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną [...]

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie [...]

Budowa stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn oraz przebudową słupa linii napowietrznej SN

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn oraz przebudową słupa linii napowietrznej SN (wszczęcie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Jesionowej w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji kanalizacyjnej w rejonie ul. Centralnej i Czerskiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.43.2014.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz trzech przyłącza w ulicy Czerskiej w Białych Błotach

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia oraz trzech przyłącza w ulicy Czerskiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu [...]

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Bocznej, Tęczowej, Willowej, Młodej w Przyłękach

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Bocznej, Tęczowej, Willowej, Młodej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w [...]

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Leśnej oraz Kalinowej w Lipnikach

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Leśnej oraz Kalinowej w Lipnikach (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych w ulicy Łochowskiej w Murowańcu oraz Kruszynie Krajeńskim

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych w ulicy Łochowskiej w Murowańcu oraz Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie [...]

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 32 PE (postanowienia w sprawie)

     Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 32 PE (postanowienia w sprawie)   Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości [...]

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV, NN – 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej w Prądkach (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV, NN – 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej w Prądkach (postanowienia w sprawie)   Obwieszczenie o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.11.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Osiedlowej, Gerberowej, Osikowej i Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz z szafami kablowymi i złączami kablowo – pomiarowymi

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz z szafami kablowymi i złączami kablowo – pomiarowymi (wszczęcie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Maślakowej w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.8.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Jesionowej w Łochowie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.18.2014.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.17.2014.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej do zasilania projektowanego obiektu produkcyjnego w rejonie ul. Kruszyńskiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.13.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE do budynków mieszkalnych w ulicy Łochowskiej w Murowańcu oraz Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bystrej, Flisackiej, Wodnej, Potokowej, Zabytkowej i Bocznej w Przyłękach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.4.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.17.2014.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.11.2014.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Maślakowej w Zielonce (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.8.2014.2            Na podstawie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.3.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV, NN – 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej w Prądkach gmina Białe Błota dla zasilania budynków jednorodzinnych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygnatura: GPR.6733.20.2014.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 32 PE oraz trzech przyłączy w ulicy Modrej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygnatura: GPR.6733.23.2014.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.17.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Jesionowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej do zasilania projektowanego obiektu produkcyjnego w rejonie ul. Kruszyńskiej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 17 marca 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.13.2014.2        [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bystrej, Flisackiej, Wodnej, Potokowej, Zabytkowej i Bocznej w Przyłękach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 10 marca 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.4.2014.2        [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Grabowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 05 marca 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.7.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody w Łochowie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.3.2014.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 17 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.11.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej do zasilania projektowanego obiektu produkcyjnego w rejonie ul. Kruszyńskiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 14 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.13.2014.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Maślakowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 10 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.8.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.3.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Osiedlowej, Gerberowej, Osikowej i Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 10 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.9.2014.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w rejonie ul. Stokrotki w Murowańcu (zmiana decyzji – wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 07 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.5.2014.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Potokowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoSygnatura: GPR.6730.434.2013.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bystrej, Flisackiej, Wodnej, Potokowej, Zabytkowej i Bocznej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 05 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.4.2014.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Grabowej (zmiana decyzji – wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia 04 lutego 2014r.,  sygnatura: GPR.6733.7.2014.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” w rejonie ulicy Jastrzębiej

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ulicy Brzozowej

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce w rejonie ulicy Jodłowej

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach w rejonie ulicy Szubińskiej i Kaplicznej

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Kruszynie Krajeńskim - wydanie decyzji

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014r.,  sygnatura: GPR.6730.444.2013.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu w rejonie ul. Stokrotki w Murowańcu (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 03 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.415.2013.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ul. Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 03 stycznia 2014r.,  sygnatura: GPR.6730.476.2013.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Epokowej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014r.,  sygnatura: GPR.6730.440.2013.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zachodniej w Przyłękach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 03 stycznia 2014r.,  sygnatura: GPR.6730.491.2013.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ul. Zacisze, Makowej i Osiedle w Cielu (wydanie decyzji celu publicznego)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 03 stycznia 2014r.,  sygnatura: GPR.6730.496.2013.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Zabytkowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 02 stycznia 2014r.,  sygnatura: GPR.6730.443.2013.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w Przyłękach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zabudowaniu złączy kablowych … w rejonie ul. Dębowej, Storczykowej i Klonowej w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 11 grudnia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.493.2013.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ul. Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 04 grudnia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.476.2013.2      [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazociągu w rejonie ul. Wjazdowej i Wyjazdowej w Kruszynie Krajeńskim) (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zabytkowej w Przyłękach(postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 02 grudnia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.443.2013.2      [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 29 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.444.2013.2      [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi na terenie działki o numerze ewidencyjnym 258/86 w rejonie ul. Epokowej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 25 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.440.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Bystrej i Potokowej w Przyłękach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 25 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.434.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ul. Zacisze, Makowej i Osiedle w miejscowości Ciele (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.496.2013.2           Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zabudowaniu złączy kablowych … w rejonie ul. Dębowej, Storczykowej i Klonowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 listopada 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Kaplicznej i Zacisze w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie z dnia 18 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.417.2013.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zachodniej w miejscowości Przyłęki (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.491.2013.2               [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ul. Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 listopada 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu w rejonie ul. Stokrotki w Murowańcu (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 04 listopada 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.415.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi na terenie działki o numerze ewidencyjnym 258/86 w rejonie ul. Epokowej w Białych Błotach - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.440.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zabytkowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.443.2013.2              [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim - rejon ul. Lipowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.444.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Bystrej i Potokowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09 października 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.434.2013.2   [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE  W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T A  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w Łochowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe [...]

Dotyczy sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka

Obwieszczenie WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                Na [...]

Dotyczy sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                Na [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                 Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu w rejonie ul. Stokrotki i Wierzbowej w Murowańcu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01 października 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.415.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Kaplicznej i Zacisze w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01 października 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.417.2013.2             Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 20 września 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.305.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Igrzyskowej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 20 września 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.303.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Władysława Reymonta w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 20 września 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazociągu ś/c w rejonie ul. Wjazdowej i Wyjazdowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 września 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.387.2013.2              Na [...]

Dotyczy wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina [...]

Dotyczy wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zajęczej i Wilczej w Łochowicach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 06 września 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.319.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 03 września 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Władysława Reymonta w Łochowie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 03 września 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.304.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Igrzyskowej w Lisim Ogonie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 03 września 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.303.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zajęczej i Wilczej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 sierpnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.319.2013.2             Na podstawie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Władysława Reymonta w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 sierpnia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.304.2013.2               [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Igrzyskowej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 sierpnia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.303.2013.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Cichej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05 sierpnia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.305.2013.2               [...]

Dotyczy sprawy budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Baryckiej, Czerskiej (…) - wydanie decyzji

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 10 lipca  2013r.,  sygnatura: GPR.6730.220.2013.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ulicy Grabowej w Łochowie, gmina Białe Błota (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 10 lipca  2013r.,  sygnatura: GPR.6730.200.2013.2             Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji w rejonie ul. Stokrotki w Murowańcu (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 19 czerwca 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ulicy Grabowej w Łochowie, gmina Białe Błota - postanowienia w sprawie

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego z dnia 19 czerwca 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Baryckiej, Czerskiej (…) -wszczęcie postępowania w zakresie zmiany decyzji administracyjnej

OBWIESZCZENIEw sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07 czerwca 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.220.2013.2             Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi publicznej w rejonie ul. Północnej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 29 maja  2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ulicy Grabowej w Łochowie, gmina Białe Błota - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 czerwca 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.200.2013.2            Na podstawie art. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi publicznej w rejonie ul. Północnej w Lisim Ogonie (dodatkowe postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego   z dnia 14 maja 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.137.2013.2   [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Białe Błota

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Białe Błota       Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji w rejonie ul. Stokrotki w Murowańcu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   z dnia 28 marca 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.111.2013.2          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi publicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 75/51 w rejonie ul. Północnej w Lisim Ogonie - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 marca 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.137.2013.2               Na [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Białe Błota.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Białe Błota(obwieszczenie z dnia 26 lutego 2013 r.)         [...]

Dotyczy sprawy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Niedzielnej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Baryckiej, Czerskiej, Centralnej ... (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 08 lutego 2013r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Topolowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.710.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewodu wodociągowego w rejonie ul. Kruszyńskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.646.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Niedzielnej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

OBWIESZCZENIEw sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.20.2013.2                Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Betonowej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.656.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej ul. Baryckiej, Czerskiej, Centralnej, przebudowie ....(informacja o postanowieniach)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 09 stycznia 2013r., sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podłączeniu studni w rejonie leśniczówki Bielice - informacja o postanowieniach

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 09 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.674.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Topolowej w Kruszynie Krajeńskim - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 stycznia 2013r.,  sygnatura: GPR.6730.710.2012.2               [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewodu wodociągowego w rejonie ul. Kruszyńskiej – postanowienie uzgadniające

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego (obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Śluzowej, ul. Mostowej i ul. Kasztanowej w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.564.2012.2             Na [...]

Dotyczy zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 64/2012 z dnia 31 października 2012r., znak: GPR.6730.485.2012.2 (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.527.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podłączeniu studni w rejonie leśniczówki Bielice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07 grudnia 2012r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, przebudowie przepompowni wód deszczowych oraz nawierzchni gruntowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 grudnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.657.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Betonowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 grudnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.656.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewodu wodociągowego w rejonie ul. Kruszyńskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 grudnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.646.2012.2             Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji w rejonie ul. Niedzielnej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2012r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 64/2012 z dnia 31 października 2012r., znak: GPR.6730.485.2012.2 (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08 listopada 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.527.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Akacjowej w Lipnikach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 05 listopada 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.485.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Niedzielnej w Białych Błotach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 05 października 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w Przyłękach, gmina Białe Błota (w rejonie ul. Wodnej)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 29 października 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.503.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Śluzowej, ul. Mostowej i ul. Kasztanowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 października 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.564.2012.2   [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Wierzbowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Wierzbowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Niedzielnej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 października 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.553.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Akacjowej w Lipnikach (informacja o postanowieniach)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 12 października 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w Przyłękach, gmina Białe Błota (w rejonie ul. Wodnej) - informacja o postanowieniach

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 05 października 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 02 października 2012r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (informacja o postanowieniach)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 12 września 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w Przyłękach, gmina Białe Błota (w rejonie ul. Wodnej) - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 września 2012r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy podjętych uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w Przyłękach oraz w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA                 Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, 07 września 2012 r.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w Zielonce

Białe Błota, 07 września 2012 r.  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Akacjowej w Lipnikach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 sierpnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.485.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 sierpnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.475.2012.2               [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w rejonie ul. Granicznej w Łochowicach

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.315.2012.2   [...]

Dotyczy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T Ao przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w rejonie ul. Granicznej w Łochowicach (informacja o postanowieniu)

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu  (obwieszczenie z dnia 23 lipca 2012r., sygnatura: GPR.6730.315.2012.2)                   Na podstawie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w rejonie ul. Granicznej w Łochowicach (informacja o postanowieniach)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 20 lipca 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie złącza kablowego SN oraz elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie ewidencyjnym Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 lipca 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.287.2012.2             Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy sprostowania numeru działki w decyzji nr 02/2012 z dnia 13 stycznia 2012r., znak: GPR.6730.581.2011.2, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji w Łochowicach (w rejonie ul. Ślesińskiej)

Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia  do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 lipca 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.417.2012.2             [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce, gmina Białe Błota

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.258.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie złącza oraz elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie ewidencyjnym Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej – postanowienia uzgadniające

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 27 czerwca 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Białe Błota, dnia 27 czerwca 2012 r. Obwieszczenie WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Białe [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn w rejonie ul. Granicznej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 czerwca 2012r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 15 czerwca 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z odgałęzieniem kablowym z linii napowietrznej przy ulicy Spacerowej i Pieszej w miejscowości Lisi Ogon

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 08 czerwca 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.197.2012.2             Na [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 17/48 w Cielu w ulicy Srebrnej

Obwieszczenie z dnia 05 czerwca 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.248.2012.2    OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego          Na [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Lipowej

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 04 czerwca 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.202.2012.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie złącza kablowego oraz elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie ewidencyjnym Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31 maja 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.287.2012.2              Na [...]

Dotyczy wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych w Prądkach w rejonie ul. Śluzowej i Granicznej

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Obwieszczenie z dnia 29 maja 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.216.2012.2             Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z odgałęzieniem kablowym przy ulicy Spacerowej i Pieszej w miejscowości Lisi Ogon (informacja o postanowieniach)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 18 maja 2012r., sygnatura: GPR.6730.197.2012.2 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Jodłowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 maja 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.258.2012.2               Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Lipowej (postanowienia uzgadniające)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 14 maja 2012r., sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr. ewid. 17/48 w Cielu, z dnia 10 maja 2012r., sygnatura: GPR.6730.248.2012.2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 maja 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.248.2012.2             Na podstawie [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie Prądki w rejonie ul. Śluzowej i Granicznej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 kwietnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.216.2012.2   [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Lipowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 kwietnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.202.2012.2             Na podstawie [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z odgałęzieniem kablowym z istniejącej linii napowietrznej przy ulicy Spacerowej i Pieszej w miejscowości Lisi Ogon

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 kwietnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.197.2012.2            Na podstawie art. [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV 90 oraz przyłącza wodociągowego PE 32 w obrębie ewidencyjnym Kruszyn Krajeński (w rejonie ul. Topolowej).

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.83.2012.2    OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie ewidencyjnym Łochowice (w rejonie ul. Lisiej).

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.98.2012.2    OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego           Na [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej w Murowańcu

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2012r., sygnatura: GPR.6730.127.2012.2 OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w obrębie ewidencyjnym Kruszyn Krajeński (w rejonie ul. Topolowej) - postanowienia uzgadniające

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegoz dnia 20 marca 2012r.,    sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami w Łochowicach (w rejonie ul. Lisiej) - sygnatura: GPR.6730.98.2012.2

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnego  z dnia 20 marca 2012r.,  sygnatura: [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV 90 oraz przyłącza wodociągowego PE 32 w obrębie ewidencyjnym Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota (w rejonie ul. Topolowej).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 lutego 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.83.2012.2             Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami w Łochowicach (w rejonie ul. Lisiej) z dnia 17 lutego 2012r., sygnatura: GPR.6730.98.2012.2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 lutego 2012r.,  sygnatura: GPR.6730.98.2012.2             Na podstawie [...]

metryczka