Konsultacje

Konsultacje

konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W Gminie Białe Błota zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi [...]

metryczka