Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

1}

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (13 listopada 2015)
Opublikował: Andrzej Pasek (13 listopada 2015, 12:59:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593