Wybory samorządowe 2014

-------------------------------------------------------------------------

Wyniki wyborów samorządowych zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.


Wyniki wyborów samorządowych 16 listopada 2014 - Wójt Gminy Białe Błota (1088kB) pdf
Wyniki wyborów samorządowych 16 listopada 2014 - Rada Gminy Białe Błota (9326kB) pdf


Informujemy, że do prawidłowego odczytania pliku pdf niezbędny jest program

Adobe Reader

---------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o przeprowadzeniu losowania:
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu losowania ustalającego skład obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Białe Błota w wyborach do Rady Gminy Białe Błota zarządzonych na 16 Listopada 2014 r.

  Informuję, że zgodnie z § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dnia 21 października 2014r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 p. nr 18 odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.


                                        Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
                                        w Białych Błotach

                                       /-/ Danuta Ferenstain


 Informacje:

 • informacja ogólna
 • Informacje o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.plik do pobrania
 • Dane teleadresowe zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (27kB) pdf
Gminna Komisja Wyborcza w Białych Błotach:
 • Postanowienie nr 377/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19.09.2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych plik do pobrania (145kB) pdf
 • Uchwała nr 1/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach plik do pobrania (220kB) pdf
 • Uchwała nr 2/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ustalenia miejsca, czasu i sposobu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta plik do pobrania (273kB) pdf
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 22 września 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta plik do pobrania (321kB) pdf
 • komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia  21 października 2014 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Białe Błota zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (29kB) pdf
 • O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Białe Błota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (48kB) pdf
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Białe Błota w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. plik do pobrania (19kB) pdf

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego:

 • Informacja 
  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 
  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. plik do pobrania (61kB) pdf
 • poradnik Fundacji Terebint skierowany do osób starszych, niewidzących i niedowidzących na temat ułatwień w wykonywaniu prawa wyborczego:                                           
  http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php
 • WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TRENIE GMINY BIAŁE BŁOTA W WYBORACH  SAMORZĄDOWYCH  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU  plik do pobrania (15kB) pdfInformacje dla kandydatów na wojtów i radnych:


Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych:
 • Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej- informacja plik do pobrania
 • UCHWAŁA NR 9/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYCH BŁOTACH z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia na obszarze gminy Białe Błota wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (108kB) pdf
Obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Biale Błota z dnia 4 września 2014 r. dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręguwyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach w wyborach do Rady Gminy Białe Błota zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (34kB) pdf
 • Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Powiatu Bydgoskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (62kB) pdf
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 15 października 2014 r. - podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (60kB) pdf

Rozporządzenia:
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plik do pobrania (749kB) pdf

Uchwały:
 • Uchwała nr RGK.0007.89.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji gminy Białe Błota na okręgi wyborcze plik do pobrania (1776kB) pdf
 • UCHWAŁA NR RGK.0007.32.2014 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania plik do pobrania (254kB) pdf
Zarządzenia:
 • ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.76.2014 Wójta Gminy Białe Błota
 • z dnia 25 sierpnia 2014 roku 
 • w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Białe Błota miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych plik do pobrania (26kB) pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.82.2014 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 10 września 2014 rokw sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. plik do pobrania (24kB) pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr  SG.0050.85.2014 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 18 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. plik do pobrania (25kB) pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.88.2014 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. plik do pobrania (23kB) pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr   SG.0050.96.2014 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. plik do pobrania (25kB) pdf
 •  
 • ZARZĄDZENIE Nr   SG.0050.84.2014 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA w sprawie zmieniające Zarządzenie nr SG.0050.76.2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Białe Błota miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Zarządzenie


metryczka


Wytworzył: Ryszard Gołąb (8 lipca 2014)
Opublikował: Marek Jakubowski (8 lipca 2014, 13:34:11)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (1 grudnia 2014, 09:52:26)
Zmieniono: wyniki wyborów II tura Wójt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11714