Obwieszczenia Rady Gminy

Obwieszczenia Rady Gminy

Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r

Obwieszczenie nr 1/2018  Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o [...]

Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 r

Obwieszczenie Nr 1/2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych [...]

Obwieszczenie Nr 13/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014 r

Obwieszczenie Nr 13/2014*Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 września 2014 r.sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i [...]

Obwieszczenie Nr 12/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r

OBWIESZCZENIE NR 12/2014*RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i [...]

Obwieszczenie Nr 11/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2014RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.1.  Na podstawie art.  16  ust. [...]

Obwieszczenie Nr 10/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 10/2014 RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 maja 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 [...]

Obwieszczenie Nr 9/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 9/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.1. Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Nr 8/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 8/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Nr 7/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 7/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów [...]

Obwieszczenie Nr 6/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 6/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego [...]

Obwieszczenie Nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 5/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.1. Na podstawie art. 16 [...]

Obwieszczenie nr 4/04 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenie nr 4/04Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 marca 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów [...]

OBWIESZCZENIE nr 3/2014 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE nr 3/2014RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu [...]

Obwieszczenia nr 2/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenia nr 2/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 marca 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.1. Na [...]

Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenie nr 1/2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 marca 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu [...]

metryczka