Obwieszczenie Nr 11/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2014
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

1.  Na podstawie art.  16  ust.  3  i 4  ustawy z  dnia 20  lipca 2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych ( Dz.  U.  z  2011  r. Nr 197, poz. 1172  ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378  ) ogłasza się w  załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały w  sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. (Dz.  Urz.  Województwa Kujawsko - Pomorskiego z  2012  r. poz. 153) z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)  uchwałą Nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z  dnia 19  grudnia 2013  r. zmieniającą uchwałę w  sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. (Dz.  Urz.  Województwa Kujawsko - Pomorskiego z  2013  r., poz. 4236);
2.  Podany w  załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie  obejmuje §  15  uchwały w  sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych (Dz.  Urz.  Województwa Kujawsko - Pomorskiego z  2012  r. Nr poz. 153), który stanowi:
"§   15.  Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.".
3.  Obwieszczenie wchodzi w  życie z  dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Henryk  Sykut


Załącznik: 
plik do pobrania (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 08:56:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 08:59:55)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 833