Interpelacje Radnych

Interpelacje Radnych

Interpelacje radnej Aliny Puppel

Interpelacje radnej Aliny Puppel złożone w dniu 19 kwietnia 2018 r.: [...]

Interpelacje radnych z XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r.

Interpelacja radnej Aliny Puppel:- dot. modernizacji ul. Strusiej [...]

Interpelacje radnych z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r.

Interpelacja radnego Bronisława Balcerowskiego i radnego Sebastiana Orlika: [...]

Interpelacje radnych z XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r.

Interpelacja radnej Aliny Puppel:1. dot. przebudowy systemu drogowego w obszarze ulic Czerskiej i Kaplicznej [...]

Interpelacje radnych z LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 października 2014 r.

Interpelacja radnej Marleny Witkowskiej - Rypiny , załączniki do wglądu w Biurze Rady [...]

metryczka