VII kadencja 2014-2018

VII kadencja 2014-2018

Uchwała nr RGK.0007.105.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek [...]

Uchwała nr RGK.0007.105.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 16 października 2018zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego [...]

Uchwała nr RGK.0007.100.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.100.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 16 października 2018w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, [...]

Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.86.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 [...]

Uchwała nr RGK.0007.85.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.85.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe BłotaNa podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.84.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.84.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.Na podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.83.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.83.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe BłotaNa podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.82.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.82.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe BłotaNa [...]

Uchwała nr RGK.0007.76.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

Uchwała nr RGK.0007.76.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorcówNa podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek [...]

Uchwała nr RGK.0007.75.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego [...]

Uchwała nr RGK.0007.73.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.73.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a [...]

Uchwała nr RGK.0007.67.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty [...]

Uchwała nr RGK.0007.67.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 6 lipca 2018w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [...]

Uchwała nr RGK.0007.59.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej [...]

Uchwała nr RGK.0007.59.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 czerwca 2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC [...]

Uchwała nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.57.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 czerwca 2018w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających [...]

Uchwała nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.56.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 czerwca 2018uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust [...]

Uchwała nr RGK.0007.55.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.55.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 czerwca 2018zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.Na podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.54.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.54.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.Na podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.48.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Uchwała nr RGK.0007.48.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 maja 2018uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.37.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała nr RGK.0007.37.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 maja 2018w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – [...]

Uchwała nr RGK.0007.36.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów [...]

Uchwała nr RGK.0007.36.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 maja 2018w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za [...]

Uchwała nr RGK.0007.38.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej [...]

Uchwała nr RGK.0007.38.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 maja 2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC [...]

Uchwała nr RGK.0007.31.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 kwietnia 2018 w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr RGK.0007.31.2018 Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 kwietnia 2018 r.w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

Uchwała nr RGK.0007.20.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.20.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁochowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala [...]

Uchwała nr RGK.0007.19.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.19.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala [...]

Uchwała nr RGK.0007.18.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.18.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) [...]

Uchwała nr RGK.0007.17.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Uchwała nr RGK.0007.17.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala [...]

Uchwała nr RGK.0007.16.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.16.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala [...]

Uchwała nr RGK.0007.15.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.15.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala [...]

Uchwała nr RGK.0007.14.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.14.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała nr RGK.0007.10.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Uchwała nr RGK.0007.10.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.6.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 [...]

Uchwała nr RGK.0007.6.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2018w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu [...]

Uchwała nr RGK.0007.4.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.4.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 stycznia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.167.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.167.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 [...]

Uchwała nr RGK.0007.165.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Uchwała nr RGK.0007.165.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała nr RGK.0007.162.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.162.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.161.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec.

Uchwała nr RGK.0007.161.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.160.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki.

Uchwała nr RGK.0007.160.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.159.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Prądki.

Uchwała nr RGK.0007.159.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Prądki.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.158.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec.

Uchwała nr RGK.0007.158.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.157.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.157.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.156.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.156.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo. Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.155.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.

Uchwała nr RGK.0007.155.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.154.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.154.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.153.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice.

Uchwała nr RGK.0007.153.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.152.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon.

Uchwała nr RGK.0007.152.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.151.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.151.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Uchwała nr RGK.0007.150.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.150.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Uchwała nr RGK.0007.149.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.149.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.147.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.147.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr RGK.0007.143.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.

Uchwała nr RGK.0007.143.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr RGK.0007.142.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2018 rok.

Uchwała nr RGK.0007.142.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2017w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji [...]

Uchwała nr RGK.0007.135.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie [...]

Uchwała nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.131.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2017w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.

Uchwała nr RGK.0007.127.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. [...]

Uchwała nr RGK.0007.113.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania [...]

Uchwała nr RGK.0007.113.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2017w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo [...]

Uchwała nr RGK.0007.116.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.116.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 [...]

Uchwała nr RGK.0007.115.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Uchwała nr RGK.0007.115.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 sierpnia 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Uchwała nr RGK.0007.93.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.

Uchwała nr RGK.0007.93.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 czerwca 2017w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.Na podstawie art 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała nr RGK.0007.71.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Uchwała nr RGK.0007.71.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 maja 2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 [...]

Uchwała nr RGK.0007.63.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Uchwała nr RGK.0007.63.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 maja 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, [...]

Uchwała nr RGK.0007.62.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.

Uchwała nr RGK.0007.62.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 maja 2017w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, [...]

Uchwała nr RGK.0007.60.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.60.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 maja 2017w sprawie ustanowienia pomników przyrody.Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, [...]

Uchwała nr RGK.0007.41.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017

Uchwała nr RGK.0007.41.2017Rada Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 [...]

Uchwała nr RGK.0007.36.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017

Uchwała nr RGK.0007.36.2017Rada Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy [...]

Uchwała nr RGK.0007.34.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017

Uchwała nr RGK.0007.34.2017Rada Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2017w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.9.2017 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

UCHWAŁA NR RGK.0007.9.2017RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 stycznia 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.Na podstawie art. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.4.2017 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

UCHWAŁA NR RGK.0007.4.2017RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 stycznia 2017 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.137.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec

UCHWAŁA NR RGK.0007.137.2016RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości MurowaniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.135.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania[...

UCHWAŁA NR RGK.0007.135.2016RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 27 grudnia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.140.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

UCHWAŁA NR RGK.0007.140.2016RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.Na [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.139.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.

UCHWAŁA NR RGK.0007.139.2016RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.131.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.[...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.131.2016RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 27 grudnia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza [...]

Uchwała nr RGK.0007.126.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.126.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ZielonkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała nr RGK.0007.113.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała nr RGK.0007.113.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr RGK.0007.111.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.111.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 października 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała Nr RGK.0007.110.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Uchwała nr RGK.0007.110.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 października 2016zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała Nr RGK.0007.101.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.101.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 października 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr RGK.0007.100.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.100.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 października 2016w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrodyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.99.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

Uchwała nr RGK.0007.99.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 października 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.98.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

Uchwała nr RGK.0007.98.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 października 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr RGK.0007.88.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

§ 1. Nadać nazwę ulicy "Różany Potok" drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 552/11, położonej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. [...]

Uchwała nr RGK.0007.86.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się co następuje:§ 1. Nadać nazwę ulicy „Wichrowe Pola” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym [...]

Uchwała nr RGK.0007.67.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.67.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 czerwca 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.63.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji [...]

Uchwała nr RGK.0007.63.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 czerwca 2016zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego [...]

Uchwała nr RGK.0007.62.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat [...]

Uchwała nr RGK.0007.62.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 czerwca 2016w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują [...]

Uchwała nr RGK.0007.54.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Uchwała nr RGK.0007.54.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 23 maja 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.53.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.

Uchwała nr RGK.0007.53.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 23 maja 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.52.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.52.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 23 maja 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) [...]

Uchwała Nr RGK.0007.46.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.46.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 kwietnia 2016 r.uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z [...]

Uchwała Nr RGK.0007.45.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Uchwała Nr RGK.0007.45.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 kwietnia 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [...]

Uchwała Nr RGK.0007.37.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała Nr RGK.0007.37.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.36.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała Nr RGK.0007.36.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.44.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.44.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.Na [...]

Uchwała Nr RGK.0007.40.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Uchwała Nr RGK.0007.40.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr RGK.0007.35.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała Nr RGK.0007.35.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.33.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.33.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015 r., poz. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.32.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.32.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015 r., poz. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.31.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.31.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.zmieniająca uchwałę  Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.30.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.30.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.28.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 marca 2016 r.w sprawie  przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.21.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia [...]

Uchwała Nr RGK.0007.21.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 marca 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, [...]

Uchwała Nr RGK.0007.13.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała Nr RGK.0007.13.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z [...]

Uchwała Nr RGK.0007.4.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola [...]

Uchwała Nr RGK.0007.4.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z [...]

Uchwała Nr RGK.0007.3.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Uchwała Nr RGK.0007.3.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 stycznia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h [...]

Uchwała nr RGK.0007.154.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.154.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.153.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.153.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Uchwała nr RGK.0007.147.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr RGK.0007.143.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Uchwała Nr RGK.0007.143.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.141.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.141.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.140.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR RGK.0007.140.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.139.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

UCHWAŁA NR RGK.0007.139.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.134.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

UCHWAŁA NR RGK.0007.134.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.133.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

UCHWAŁA NR RGK.0007.133.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.130.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR RGK.0007.130.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2015 r. poz. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.122.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR RGK.0007.122.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.121.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR RGK.0007.121.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) art. 15 i art. 19 pkt 1 [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.120.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

UCHWAŁA NR RGK.0007.120.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.119.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR RGK.0007.119.2015RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.117.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Uchwała nr RGK.0007.117.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy [...]

Uchwała nr RGK.0007.115.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.115.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.Na podstawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.114.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Uchwała nr RGK.0007.114.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.108.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Uchwała nr RGK.0007.108.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr RGK.0007.107.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr RGK.0007.107.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr RGK.0007.101.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uchwała nr RGK.0007.101.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr RGK.0007.100.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli[...]

Uchwała nr RGK.0007.100.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2015zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych [...]

Uchwała nr RGK.0007.95.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice.

Uchwała nr RGK.0007.95.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 sierpnia 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., [...]

Uchwała nr RGK.0007.94.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała nr RGK.0007.94.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 sierpnia 2015w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z [...]

Uchwała nr RGK.0007.88.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.88.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 sierpnia 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.86.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.86.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 sierpnia 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 [...]

Uchwała Nr RGK.0007.83.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.83.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr RGK.0007.82.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty [...]

Uchwała Nr RGK.0007.82.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym [...]

Uchwała Nr RGK.0007.81.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Uchwała Nr RGK.0007.81.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.Na podstawie art. [...]

Uchwała nr RGK.0007.79.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie [...].

Uchwała nr RGK.0007.79.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2015w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe [...]

Uchwała nr RGK.0007.78.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Uchwała nr RGK.0007.78.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2015w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w [...]

Uchwała Nr RGK.0007.69.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Uchwała Nr RGK.0007.69.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 maja 2015 r.w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych [...]

Uchwała Nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.68.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 maja 2015 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr RGK.0007.63.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowośc

Uchwała Nr RGK.0007.63.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 maja 2015 r.w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., [...]

Uchwała Nr RGK.0007.56.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Uchwała Nr RGK.0007.56.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.Na podstawie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.55.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Uchwała Nr RGK.0007.55.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe [...]

Uchwała Nr RGK.0007.54.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania[...]

Uchwała Nr RGK.0007.54.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe [...]

Uchwała Nr RGK.0007.45.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała Nr RGK.0007.45.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., [...]

Uchwała Nr RGK.0007.43.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr RGK.0007.43.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 kwietnia 2015 r.uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr RGK.0007.32.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 marca 2015w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 [...]

Uchwała nr RGK.0007.31.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr RGK.0007.31.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 marca 2015w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 [...]

Uchwała nr RGK.0007.21.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.21.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 lutego 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. [...]

Uchwała nr RGK.0007.8.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwala się co następuje:§ 1. Nadać nazwę ulicy „Niezapominajki” drodze stanowiącej [...]

Uchwała nr RGK.0007.7.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.7.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 stycznia 2015w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.Na [...]

Uchwała nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.

Uchwała nr RGK.0007.1.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 stycznia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z [...]

Uchwała Nr RGK.0007.167.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr RGK.0007.167.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 14 stycznia 2015 r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Uchwała Nr RGK.0007.166.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Uchwała Nr RGK.0007.166.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr RGK.0007.164.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Uchwała Nr RGK.0007.164.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.161.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr RGK.0007.161.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr RGK.0007.157.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.

Uchwała Nr RGK.0007.157.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. [...]

metryczka