Uchwała Nr RGK.0007.43.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr RGK.0007.43.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i uchwałę nr RGK.0007.161.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 r. ) konieczne jest uchylenie uchwały nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i uchwały nr RGK.0007.161.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, konieczne jest dostosowanie programu do obowiązujących przepisów prawnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (4 maja 2015, 10:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418